Arhijerejsko namesništvo benkovačko


PAROHIJA BENKOVAC

Benkovac, hram Sv. Jovana Krstitelja (1590)
Brgud, hram Sv. pravednog Lazara (1689)
Ceranje Gornje,
hram Sv. proroka Ilije (1712)
Kolarina,
Hram Prep. Majke Paraskeve (1682)
Kožlovac, hram Sv. Nedelje (1961)
Jagodnja, hram Sv. Simeona monaha (1868), , Hram Sv. Trojice u Lišanima (1854)
Miranje, hram Sv. Arh. Mihaila (1497)

PAROHIJA OBROVAC
Obrovac,
hram Sv. Trojice (1860)
Bilišani,
hram Sv. Jovana Krstitelja (1860)
, Hram Rođenja Presv. Bogorodice (1734)
Jagodnja hram sv. Simona monaha (1868)
Lišane Tinjske, hram sv. Trojice (1854.)
Medviđa, hram Male Gospojine
Zelengrad, Hram Sv. ap. Petra i Pavla (1856)
Žegar,
hram Sv. Georgija (1681)
, Hram Rođenja Presv. Bogorodice (1856)

PAROHIJA RAVNI KOTARI
Kula Atlagića, hram Sv. Nikole (1440)
Biljani, hram Sv. Georgija (1537)
, Hram Sv. Arhang. Mihaila (1937- 1939)
Islam Grčki, hram sv.vlmč. Georgija (1675)
Karin, hram Sv. Kirika i Julite (1537), hram Sv. Nedjelje (1985) srušen do temelja 1995
Kašić,  hram sv. Ilije (1872) srušen 1993.
Smilčić, hram sv. Arh. Mihaila (1984) devastiran 1992.g.
Zemunik, hram sv. Save 19. vijek do temelja srušen 1993.g.

PAROHIJA ZADAR
Zadar, hram Sv. proroka Ilije (1563)
, Kapela Sv. Arhang. Mihaila na groblju (1886)
Crno
, hram Sv. apostola Petra- srušen do temelja 1993.
Poljice, Hram Rođenja Presvete Bogorodice (1868)
Smoković, hram Sv. Georgija (1567)
Tribanj-Šibuljine
, Hram Sv. Arh. Mihaila (1865), Hram Sv. Trojice (1830)
 

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio