Apel za obnovu manastira Dragovića

Po volji Božijoj i molitvama Presvete Bogorodice i blagoslovu Njegovog Preosveštenstva Episkopa dalmatinskog g. g. Fotija počinje obnova i trećeg pravoslavnog drevnog manastira u Dalmaciji – Dragovića podignutog 1395. godine na reci Cetini u Dalmaciji.
Od osnivanja, manastir Dragović je tri puta premeštan sa svojih temelja, a poslednju najveću tragediju je doživeo kada je 1954. godine potpuno potopljen stvaranjem akumulacionog jezera podizanjem brane Peruča. Zbog toga je manastir sa svoga drugog istorijskog mesta izmešten višlje u brdo, iznad toga akumulacionog jezera, gde je 1958. godine podignuta današnja crkva manastira Dragovića. U nedavnoj ratnoj tragediji na prostoru Dalmacije, manastir Dragović je ponovo doživeo veliko stradanje, ostao je bez monaštva, opustošen, sa srušenim i uništenim manastirskim konacima. Ali, Bogu hvala, kao što nijedno zlo ne biva do veka, tako, nadamo se, prolazi i tragedija manastira Dragovića i evo u naše vreme počinje njegova obnova. Pošto naša Crkva i naš verujući narod u Dalmaciji živi još uvek u teškim uslovima, mi svakako nismo u mogućnosti da sami učinimo ovo veliko bogougodno delo, ali se, na prvom mestu, uzdamo u pomoć Božiju i zastupništvo Presvete Bogorodice i svete Petke, kojima su posvećeni hramovi manastira Dragovića i svakako u pomoć blagočestivoga pravoslavnoga naroda, ne samo iz Republike Hrvatske, već širom sveta, kako bismo ovo veliko delo učinili.

Svoje priloge za obnovu manastira Dragovića možete poslati na žiro-račun:

ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.
Broj kunskog računa: 2402006-1100416598
Broj deviznog računa: 70300000-1821679
IBAN HR5024020061100416598
MB 01821679
ŠIFRA ESBCHR22

Svim priložnicima koji pomognu obnovu manastira želimo svaki blagoslov Božiji i molitvenu zaštitu Presvete Bogorodice i Prepodobne matere naše Paraskeve i veliku blagodarnost Crkve i pravoslavnoga naroda u Dalmaciji.

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio