POMOZIMO OBNOVU CRKVE
SVETE NEDELjE U KOŽLOVCU 

Ovih dana, uz Božiju pomoć, počinje obnova zavetne crkve Svete Nedelje u Kožlovcu. Ova velika svetinja pravoslavnih Srba u Dalmaciji doživela je istu sudbinu kao i mnoge druge pravoslavne crkve, te vapije za hitnom obnovom.
Pošto Eparhija dalmatinska nije sama u mogućnosti da finansira obnovu ove velike svetinje, obraćamo se svim bogoljubivim dušama i institucijama, koje žele da pomognu obnovu crkve u Kožlovcu, da svoje priloge mogu poslati na sledeći žiro račun:

kunski račun:
Eparhijski upravni odbor
Pravoslavne Eparhije dalmatinske
kod RAIFFAISENBANK Austria d.d. Zagreb
24844008-1101075828
(sa naznakom: za crkvu u Kožlovcu)
devizni račun:
Eparhijski upravni odbor
Pravoslavne Eparhije dalmatinske
kod RAIFFAISENBANK Austria d.d. Zagreb
2100021556
SWIFT RZBHHR2X
(sa naznakom: za crkvu u Kožlovcu)
Svim priložnicima želimo blagoslov Božiji i zaštitu Svete velikomučenice Nedelje.


 

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio