U PRIPREMI JE NOVO IZDANjE
EPARHIJE DALMATINSKE
 

STARAC SOFRONIJE

BESEDE 

 UMESTO PREDGOVORA

 

Poslednjih nekoliko godina svog života (obično jednom nedeljno), ali često s prekidima zbog slabog zdravlja, otac Sofronije je besedio sa manastirskom bratijom, ali često i sa ljudima koji su dolazili u manastir, želeći da im na taj način preda svoje duhovno zaveštanje.

Na žalost štampani tekst ovih beseda nikako ne može preneti atmosferu tih sabranja – svu tu svečanost i radost koja je ispunjavala srca onih koji su slušali reči ovog velikog duhovnika. U rečima ovog predivnog starca nije bilo ni najmanjeg traga nekakvog automatizma, jer su svaka njegova reč i izraz bili ispunjeni ljubavlju i željom da se slušaocima na pravi način prenese suština onoga o čemu je starac govorio. Upravo zbog toga, njegove misli su lišene svake apstrakcije, bezličnosti i slobodno se može reći da se u svakoj njegovoj reči oseća otkucaj njegovog srca, toliko ispunjenog ljubavlju.

Nadamo se da će čitaoci ovih beseda imati velike duhovne koristi i da, pri pažljivom iščitavanju ovih reči možda i čuju glas oca Sofronija, glas ljubavi prema Bogu, ljubavi i saosećanja sa svakim čovekom i «celokupnim Adamom».

Pre nego što bi započeo besedu, otac Sofronije se molio Presvetoj Bogorodici, svetom Jovanu Krstitelju i svetom Siluanu (Atonskom). Reči tih molitava menjale su se u zavisnosti od potreba toga dana ili pak teme određene besede. Navešćemo kao primer neke od tih molitvi:

«Presveta Bogorodice koja si rodila najsvetijeg od svetih Reč Očevu, budi sa nama i u ovaj čas, čuvaj nas pod okriljem Tvojim od svakog dela i prazne reči pagubne za dušu. Rukovodi nas ka nesumnjivim istinama Sina i Boga Tvoga.»

«Sveti i veliki Jovane, Pretečo Gospodnji i Krstitelju Hrista Boga, pokrovitelju naš, budi sa nama u ovaj čas usmeravajući nas na svako dobro delo i dobru reč.»

«Prepodobni oče Siluane, molimo te da nikada ne odstupiš od nas, već da nas svagda čuvaš molitvama tvojim.»

Maksim Eger

 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio