RIMOKATOLICI PREISPITUJU CELIBAT SVEŠTENIKA

 

Najnovija događanja unutar Rimokatoličke crkve pokrenula su dijalog o smislu celibata rimokatoličkog sveštenstva. Celibat je u zapadnom hrišćanstvu uveden tek 1139. godine, ali je postao opšte obavezan posle Tridentskog sabora (1545. god.).

Danas mnogi ugledni rimokatolički biskupi i teolozi, između ostalih bečki kardinal Šenborn, hamburški biskup Jaške, kao i kardinal Karlo Maria Martini se zalažu za ukidanje celibata u rimokatoličkoj crkvi.

Po pitanju celibata još su određeniji vernici rimokatolici. Na osnovu nedavnog ispitivanja, čak 80% katolika u Nemačkoj se zalaže za ukidanje celibata i povratak staroj tradiciji oženjenog sveštenstva.

 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio