ZAVRŠENA OBNOVA HRAMA
SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA U GOLUBIĆU(1462.)

  

Milošću Božijom i zastupništvom Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, nakon nešto više od godinu dana završena je obnova ove drevne svetinje. Poslednja faza radova koja je započeta u oktobru prošle godine, kada se pristupilo uređenju unutrašnjosti hrama, završena je ovih dana postavljanjem novog ikonostasa, stasidija, vladičanskog trona i ostalog hramovnog inventara u duborezu koji su izrađeni u radionici“Sv.Trifun“ u Kragujevcu, dok je ikonopis djelo ateljea „Bilić“ iz Beograda.

Prije završne faze je pristupljeno obijanju maltera sa unutrašnjih zidova i postavljanju hidroizolacije i nanošenju novog maltera na zidove i podne obloge od mermera.

Kruna svih ovih radova će biti živopisanje hrama čiji je početak planiran u septembru, a za koje je priprema zidova već završena.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos obnovi ovog drevnog hrama.

 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio