APEL ZA OBNOVU SABORNOG HRAMA
POKROVA PRESVETE BOGORODICE  U KNINU

Prvobitni hram Pokrova Presvete Bogorodice u Kninu podignut je u drugoj polovini XIX v. 1866.g. U drugom svjetskom ratu porušen je do temelja bombardovanjem 1944.g. Zalaganjem i trudom tadašnjeg Episkopa dalmatinskog G. Stefana, počela je gradnja novog hrama, koji je završen i osvećen 1971.g.

        Sadašnje stanje hrama je veoma kritično zbog velike erozije zemljišta oko samoga hrama i pojavile su se velike pukotine na potpornim zidovima, a i u samome hramu (pukotine na podu, ikonostasu, zidovima itd.). Zbog takve situacije potrebno je izvršiti kako sanaciju hramovne porte, tako i samoga hrama. Na prvome mjestu treba izvesti geodetske radove tj. geodetski snimak i geotehničke istražne radove, koji su veoma skupi.

        Ovim putem apelujemo na sve ljude dobre volje, a pogotovu kninjane u rasijanju, da pomognu obnovu ovog mnogoznačajnog sabornog hrama u Kninu.

        Sve priloge za obnovu mogu se uplatiti na račun Crkvene opštine kninske: 2402006 - 1100086049 u ERSTE BANCI sa naznakom: za obnovu Pokrovskoga hrama.

        Sve informacije vezano za hram mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona: 00385 22 661-312; mob.tel. 00385915398367 (protonamjesnik Vladimir Vukosavljević) i 00385 22 661-254; mob.te. 00385989938203 (protonamjesnik Savo Majstorović). E- mail adresa: III parohija Knin

 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio