Eparhija Dalmatinska
Eparhijski Upravni Odbor Eparhije Dalmatinske
Njegovo Preosveštenstvo Episkop
G. Nikodim (Kosović)
22000 Šibenik, Težačka 8
Tel.: 022/216-701; Faks: 022/200-170

email: euosibenik@eparhijadalmatinska.com

 

 

 

V.d. Arhijerejski namesnik šibeničko-benkovački
protojerej
Bojan Savić
Kralja Dmitra Zvonimira 42b
23420 Benkovac
Tel: 023/340-581
Mob. 098/ 973-98-38
email: sibenskobenkovackonamesnistvo@gmail.com


Arhijerejski namesnik kninsko-splitski
protojerej
Milorad Đekanović

22300 Knin
Zvonimirova 60, P.P. 61
Tel: 022/661-254;
Mob.: 091/891-00-95
email: djekanovic@hotmail.com

 SPCO i Uprava parohije
u Šibeniku

jerej

Milenko Lošić
22000 Šibenik
Rogoznička la
Tel: 022/214-745;
Mob:095/508 92 05
e-mail:
milenkolosic@gmail.com

 

SPCO i Uprava parohije
u Šibeniku

II parohija
protojerej
Vladimir Vukosavljević
22000 Šibenik
Tina Ujevića 12
Mob:
091/539-83-67

spcosibenik@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Šibeniku

đakon
Goran Lukić
Mariborska 11
22000 Šibenik
Mob:
091/640-1904

lukicgoran93@gmail.com

 

SPCO i Uprava parohije
u Splitu

I parohija:
protojerej
Milan Kadijević

Tel.: 021/343-493,
Mob.tel: 098/138 98 89
21000 Split, Obrov 6
e-mail:crkvenaopstinasplit@gmail.com

Description: Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\o_Sasa.jpg Description: Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\o.savo.jpg
SPCO i Uprava parohije
u Splitu

II parohija:
jerej
Mladen Skopljak

Tel. 021/343-493

Mob. 098/958 6518
21000 Split, Obrov 6
e-mail:
crkvenaopstinasplit@gmail.com
SPCO i Uprava parohije
u Zadru

II parohija
protojerej
Saša Drča
Tel. hram: 023/251-014
Mob.: 095/569-78-28
email:
crkvenaopstinazadar@gmail.com
SPCO i Uprava parohije
u Zadru

I parohija
jerej
Damjan Tešić
Tel. hram: 023/251-014
Mob.: 097/643-32-41
email:
crkvenaopstinazadar@gmail.com
SPCO i Uprava parohije
u Kninu

I parohija
protojerej
Savo Majstorović 
22300 Knin
Ivana Rendića 12
Mob.:098/993-82-03
email:crkvenaopstinaknin@gmail.com
 
 

SPCO i Uprava parohije
u Kninu

III parohija:
protojerej
Milorad Đekanović

22300 Knin
Zvonimirova 60, P.P. 61
Tel: 022/661-254;
Mob.: 091/891-00-95
email: crkvenaopstinaknin@gmail.com
 SPCO i Uprava parohije
u Kninu

II parohija:
jerej
Borislav Kovačević
22300 Knin
Zvonimirova 62, P.P. 61
Tel: 022/661-312;
Mob: 097/754-7960
email
crkvenaopstinaknin@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Benkovcu

protojerej
Bojan Savić
Kralja Dmitra Zvonimira 42b
23420 Benkovac
Tel: 023/340-581
Mob. 098/ 973-98-38
email: cobenkovac@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Drnišu

jerej
Dušan Vuković
22000 Šibenik
Rogoznička la
Mob:091/520 97 38
e-mail: spcodrnis@gmail.com

 

SPCO i Uprava parohije
u
Imotskom

Jerej
Dalibor Cvijanović

21260 Imotski,
Glavina Donja 488
Tel: 021/841-902
Mob.: 095/550-4712
email:coimotski@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Obrovcu

jerej
Dragan Božić
Stjepana Radića 10
3450 Obrovac
Mob: 091/901-4902
e-mail: coobrovac@gmail.com
 

SPCO i Uprava
parohije
u Đevrskama

jerej
Milan Grubić
Đevrske
Centar 122
Mob.095/ 884-5308

e-mail: spcodjevrske@gmail.com

 

SPCO i Uprava parohije
u
Skradinu

jerej
Stefan Mirković
Franje Tuđmana 16
22222 Skradin

Tel: 097/604-6330

coskradin@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
Ravni Kotari

protonamjesnik
Aleksandar Vujko

23424 Smilčić
Smilčić 49
Mob:091/8810-943

e-mail:cosmilcic@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Biočiću

jerej
Milan Radusin
Biočić

22320 Drniš

Tel: 092/247 7408
e-mail: spcobiocic@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
u Markovcu

protonamjesnik Stanko Antić
22300 Knin, Riđane centar 77
Tel:022/786 02 07
Mob.:
092/131-08-70
email:
spcomarkovac@gmail.com

 

SPCO i Uprava
parohije
u Kistanjama

jerej
Nemanja Blagojević
Trg Petra Preradovića 19
22305 Kistanje
Mob.095/ 833-3167
email: cokistanje@gmail.com

Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\Krka.jpg

SPCO i Uprava parohije
u Pađenima
Jerej
Dragan Milićević
Mokro Polje, Centar 2
22300 Knin
Mob.095/ 568-0249

email:
spcopadjeni@gmail.com

SPCO i Uprava parohije
Vrlika
jerej
Lazar Prijić
ulica Put Vrančića 1
21236 Vrlika
Tel.095/574-2548
e-mail: spcovrlika@gmail.com

Manastir Krupa
23450 Obrovac
Tel: 023/646-055

e-mail: manastir.krupa@gmail.com

Manastir Krka
22305 Kistanje
Nikole Tesle 45.
Tel: 022/763-230
Faks: 022/763-333

e-mail: manastirkrka@gmail.com

Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\Dragovic.jpg

Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\Bogoslovija.jpg

Manastir Dragović
21236 Vrlika Koljani
Tel: 095/88-06-991

e-mail: man.dragovic@gmail.com

Manastir Lazarica
Zvjerinac, 22312 Kosovo
Tel:022/688-022
Mob: 098/198-42-73
Fax: +385 75 801 197

e-mail:lazarica.manastir@gmail.com

 Bogoslovija „Sv.Tri Jerarha“
u manastiru Krki

22305 Kistanje
Nikole Tesle 45.

Tel: 022/763-240
Faks: 022/763-233

e-mail:
bogoslovija.krka@gmail.com

  Manastir sv. Nedelje
Oćestovo bb
22300 Knin

Tel:022/643-727
Mob: 095/865-7842
e-mail:
sv.nedelja.ocestovo@gmail.com

 

 

Administracija web stranice
webmaster@eparhija-dalmatinska.hr