POMOZIMO OBNOVU CRKAVA I MANASTIRA
U RAZRUŠENOJ EPARHIJI DALMATINSKOJ


Draga braćo i sestre,
Kao što i sami znate, Srpska Pravoslavna Crkva u Dalmaciji živi raspeta na krstu, zajedno sa našim pravoslavnim narodom, koji je u poznatoj Oluji prognan sa svojih vekovnih ognjišta. Većina naših svetinja – crkve i manastiri – su oštećeni i potrebna im je hitna obnova. Mi smo već skromnim sredstvima počeli radove na manastiru Krki i Krupi (XIV vek). Manastir Dragović (XIV vek) je, na žalost, još uvek potpuno devastiran. Počeli smo obnavljati i mnoge parohijske crkve: u Kistanju, Imotskom, Pađenima, Golubiću, Đevrskama, Čistoj Maloj, Zadru, Splitu, Cetini, Vrlici, kao i episkopski dvor i hramove u Šibeniku. Počeli smo takođe i obnovu zgrade bogoslovije Sveta Tri Jerarha u manаstiru Krka, koja je počela sa radom u septembru 2001. godine i trenutno je jedina srpska pravoslavna škola u republici Hrvatskoj.

Znajući za vašu ljubav prema crkvama u Dalmaciji, obraćamo vam se za pomoć, podsećajući se zajedno sa vama jevanđeljskih reči, da je blaženije davati nego uzimati. Nekada slavna i bogata Eparhija dalmatinska doživela je možda svoje najteže trenutke u istoriji. Mi se, međutim, nadamo da ćemo uz pomoć Božiju i vašom bratskom brigom i ljubavlju očuvati dostojanstvo pravoslavne vere i pravoslavnih svetinja u Dalmaciji, ostati svedoci istine svetoga Pravoslavlja u ovim mučeničkim krajevima. Uz vašu pomoć Eparhija dalmatinska može od ruševine postati veliko gradilište.


Vašu pomoć možete nam poslati na sledeći devizni račun:

Eparhijski upravni odbor
Pravoslavne Eparhije Dalmatinske,
RAIFFAISENBANK Austria d.d. Zagreb
devizni račun
HR8324840081101075828
kunski račun
2484008 – 1101075828
(SWIFT RZBHHR2X)
(sa naznakom za koju crkvu ili manastir je prilog)

Svakom priložniku želimo blagoslov Božiji i molitvenu zaštitu Presvete Bogorodice i svih svetih.

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio