VASILIJE

 (1692 - 1693)

NIKODIM
(Busović)

 
(1693 - 1707)

STEFAN
(Ljubibratić)

 (1728 - 1737)

SIMEON
(Končarević)

 (1751 - 1762)

VENEDIKT
(Kraljević)

 (1810- 1823)

PANTELEJMON (Živković)
(1839- 1851)

JEROTEJ
(Mutibarić)

(1843 - 1853)

JOSIF
(Rajačić)

(1848-1861)

STEFAN
(Knežević)

(1853 - 1890)

Dr NIKODIM
(Milaš)

(1890 - 1911)

DANILO
(Pantelić)

(1921 – 1927)

Dr MAKSIMILIJAN (Hajdin)
(1931 - 1936)

Dr IRINEJ
(Đorđević)

(1931 - 1952)

NIKANOR
(Iličić)

(1955 - 1986)

STEFAN
(Boca)

(1959-1978)

NIKOLAJ
(Mrđa)

(1979-1991)

LONGIN
(1991-1999)

Fotije
(Sladojevi
ć)

(1999-2017)

   


STEFAN (Knežević)

episkop dalmatinski
(1853 - 1890)


Posle nasilnog premeštaja episkopa Jeroteja (Mutibarića) iz Dalmacije u Budim, od strane bečkog dvora, za episkopa dalmatinskog je postavljen prvi Dalmatinac, arhimandrit krčki Stefan (Knežević).

Rođen je 15. juna 1806. u Oćestovu. Osnovnu školu je završio u Šibeniku, a gimnaziju i bogosloviju u Karlovcima. Bogoslovske studije je zaokružio na Bogoslovskom fakultetu u Černovicama. Rukopoložen je u čin đakona 21. maja 1833, a u čin prezvitera novembra 1835. Arhimandritom manastira Krke je postao na Bogojavljenje 1844. Episkopom dalmatinskim je imenovan 16. marta 1853, a hirotonisan je u Karlovcima 17. maja 1853. od patrijarha Josifa (Rajačića).
Kao i njegovi prethodnici, imao je pre svega da izdrži tešku borbu sa unijatima koji su stalno nasrtali na Srbe u Dalmaciji, ali bez ikakvog uspeha.

U toku svog skoro četrdesetogodišnjeg arhipastirstvovanja, episkop Stefan je u Dalmaciji zaorao duboku brazdu. Podigao je nivo bogoslovije u Zadru, u koju su primani kandidati sa završenom gimnazijom. Osnovao je 1853. konzistoriju i izvršio novu podelu eparhije na okružne protoprezviterate. Njegovim zauzimanjem je u Dalmaciji podignuto četrnaest novih hramova, među kojima i hram na Dalmatinskom Kosovu, koji je mnogo doprineo širenju kulta kneza Lazara u Dalmaciji. Posebnu pažnju je posvetio školovanju siromašne srpske omladine osnivajući u tom cilju razne fondove.

U toku 1870. godine iz sastava Dalmatinske eparhije izdvojena je Boka Kotorska u samostalnu eparhiju, a 1873. su obe eparhije izlučene iz Karlovačke mitropolije i, zajedno sa Bukovinskom eparhijom, ušle su u sastav veštački stvorene
Bukovinsko-dalmatinske mitropolije sa sedištem u Beču.

Bogoslovski fakultet u Černovicama ga je, kao i episkope Nikodima (Milaša) i Gerasima (Petranovića), počastvovao počasnim doktoratom bogoslovlja.

Umro je 28. januara 1890. u Zadru, a sahranjen u kapeli svetog Save u manastiru
Krki.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio