MANASTIR KRUPA

MANASTIR KRKA

MANASTIR DRAGOVIĆ

MANASTIR
SVETA LAZARICA

ŽENSKI MANASTIR SVETE
VELIKOMUČENICE
NEDJELJE U OĆESTOVU

 

 

 

 


NOVI MANASTIR U EPARHIJI DALMATINSKOJ

Po blagoslovu Njegovog Preosveštenstva Episkopa dalmatinskog G.G. Fotija osnovan je novi manastir u Eparhiji dalmatinskoj i to manastir Svetog Vasilija Ostroškog u selu Crnogorci pored Imotskog. Ovaj manastir je peti manastir u Eparhiji dalmatinkoj i biće duhovni centar Imotske krajine.
Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski G.G. Fotije je održao sledeću besjedu.

 

BESEDA
EPISKOPA DALMATINSKOG G
.G. FOTIJA
NA DAN PROGLAŠENjA
MANASTIRA SV
. VASILIJA OSTROŠKOG
U CRNOGORCIMA
(12.05.2005.)

U ime Oca i Sina i Svetog Duha!

Časni oci, draga braćo i sestre,

Evo dana koji stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu!

Ovo je himna koju pevamo sada u periodu Vaskrsenja, a ona nam otkriva duboku tajnu, da nas je Bog sve stvorio, kako bi nam u Hristu podario večni život, i upravo je ta večnost neprolazni dan života i večna radost.

Evo i mi ovde sabrani predokušamo tu radost Vaskrsenja posebno danas na ovom svetom mestu, kada proglašavamo hram Svetog Vasilija Ostroškog u Crnogorcima Srpskim pravoslavnim manastirom Svetog Vasilija Ostroškog.

Ovaj sveti hram je podignut 1988. godine i do sada je služio kao parohijska crkva, a od danas će, ako Bog da, postati manastir Svetog oca našeg Vasilija Čudotvorca Ostroškog, mesto neprestane molitve, ali i zaštite ovog divnog ugodnika Božijeg.

Manastiri se razlikuju od drugih svetovnih objekata po tome što su mesta, na poseban način posvećena Gospodu i Njegovim svetiteljima, i svaki se na svoj način upodobljava gori Sinaju, na kojoj je prorok Mojsije dobio zapovesti Božije. Dobivši na kamenim tablicama napisan Zakon Božiji, veliki prorok Mojsije morao je izuti obuću sa nogu svojih, jer je zemlja na kojoj je stajao bila sveta zemlja. Na to su i svi naši pravoslavni manastiri pozvani, da postanu sveta zemlja zemlja osvećena prisustvom Božijim, a samim tim i mesto utehe, mira i predokušaja radosti večnoga života. To duhovno blago je namenjeno, kako onima koji sa strahom Božijim, verom i ljubavlju žive u manastiru, tako i svima onima koji na isti način pristupaju ovim svetim mestima.

Proglašavajući danas ovaj manastir Svetog Vasilija Ostroškog, tu viziju imamo pred sobom, i ako Bog da, kada se podignu konaci ovog manastira, i u njega se usele monasi, oni će svojim turdom i monaškim podvigom ovo sveto mesto uzdizati u nebeske visine, u kojima je sam živeo i koje je sozercavao Sveti Vasilije Ostroški.

Sveti Vasilije Ostroški je živeo u 17. veku, u teškom vremenu turskog ropstva i u periodu borbe za očuvanje čistote Pravoslavlja. Oba ova velika krsta pobedonosno je izneo na svojim plećima Sveti otac Vasilije Ostroški ukrepljivan blagodaću Božijom. On je istovremeno sebe potpuno preobrazio u Hrista, tako da je, podobno Svetom apostolu Pavlu, i u njemu živeo Hristos. Hristom i samo Hristom Sveti Vasilije slava mu i milost mogao je da učini, a i danas čini dela podobna delima velikih starozavetnih proroka, kao i mnogih svetitelja Crkve Hristove. Hristom je Sveti Vasilije Ostroški u srpskom rodu stao uz rodonačelnike naše Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Savu, i kao svetilo neugasivo svetli i danas u tami ovoga sveta i ovoga veka.

Proglašavajući danas ovaj manastir možemo slobodno reći da on odmah dobija svoj Ustav i svoj Tipik, a to je žitije Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Onaj ko bude ovde živeo pozvan je neprestano, da se uči iz žitija Svetog oca Vasilija, velikog jerarha Crkve Hristove, ali i velikog podvižnika, koji se neprestano i od svoga arhijerejskog služenja povlačio, da bi se u miru i tišini blagoslovene pustinje Samim Gospodom ispunjavao.

Manastir Svetog Vasilija Ostroškog je sada peti manastir u Eparhiji dalmatinskoj, pored naših manastira Krke, Krupe, Dragovića i manastira Svetog Cara Lazara na Dalmatinskom Kosovu. Daj Bože da i on postane veliki duhovni centar u ovoj oblasti Imotske Krajine, a i da bude, kao što već i jeste, veza dalmatinskih manastira sa manastirom Tvrdošem u Hercegovini i manastirom Ostrogom u Crnoj Gori. Ta sveta mesta je svojim životom i svojim prisustvom na poseban način osvetio i blagoslovio Sveti otac naš Vasilije Ostroški, čije mošti i danas u manastiru Ostrogu žive i čudotvore bezbrojnim čudesima.

I naš novi manastir Svetog Vasilija Ostroškog u Crnogorcima ima već jednu veliku svetinju mitru Svetog Vasilija Ostroškog, koja je sa njegovih moštiju donesena i darovna ovoj svetoj crkvi, i nju ćemo uskoro, ako Bog da, vratiti i doneti u ovaj sveti hram - da nas ova blagoslovena mitra u pravoslavlju ukrepljuje i od naših ljudskih muka i neduga isceljuje.

Manastir Svetoga Vasilija Ostroškoga u Crnogorcima od imovine trenutno ima samo ovaj sveti hram. Mi smo uspeli, hvala Bogu, da pripremimo idejni projekat konaka ovog svetog manastira, koji treba i može da se gradi, zahvaljujući pobožnim i dobrim ljudima iz ovoga kraja, koji su već darovali mnogo zemlje ovoj svetinji, čim su čuli da će na ovom mestu biti osnovan manastir Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca.

Pravoslavni Srbi iz Crne Gore i Hercegovine doseljavajući se kroz istoriju na ove dalmatinske prostore nisu zaboravili svog svetitelja i svog zaštitnika, već su mu iz velike ljubavi i poštovanja najpre ovu crkvu podigli, koju mi evo danas i manastirom proglašavamo i time nadamo se, ostvarujemo najdublju zajednicu vere i ljubavi naroda ovog kraja sa svojim svetiteljem i to za sve vekove.

Daj Bože i Sveti Vasilije Ostroški pomozi, da ovo danas sveto delo započeto i dovršimo! Ne na slavu ljudsku, već samo na slavu Božiju!

Molitvama Svetog oca našeg Vasilija Ostroškog i svih svetih! Amin.

::..::       

                       

  BUDUĆI
 IZGLED
 MANASTIRA

 

 

 

 

 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio