ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO
KNINSKO

PAROHIJA I KNINSKA
Drenovac
Golubić
Strmica

PAROHIJA II KNINSKA
Biskupija
Žagrović

PAROHIJA
III KNINSKA

Plavno
Radljevac
Vrbnik

PAROHIJA MARKOVAC

Polača

PAROHIJA PAĐENI
Ervenik
Mokro Polje
Oton

PAROHIJA I KNINSKA
SPCO i Uprava parohije u Kninu
 

I parohija: protojerej Savo Majstorović 
22300 Knin, Ivana Rendića 12
Tel: 022/662-545;
Mob.:098/993-82-03
email:crkvenaopstinaknin@gmail.com

 

 

HRAM SV. GEORGIJA (1468.) SAGRAĐEN ZA VRIJEME ZETSKOG MITROPOLITA JOSIFA

KAPELA SV. GEORGIJA (1858)

PAROHIJSKI DOM DRPE KNIN

BRATSKA KUĆA U SINOBADIMA KNIN

 


* KONTAKT -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright
2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.
Designed by SeRGio