ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO
KNINSKO

PAROHIJA I KNINSKA
Drenovac
Golubić
Strmica

PAROHIJA II KNINSKA
Biskupija
Žagrović

PAROHIJA
III KNINSKA

Plavno
Radljevac
Vrbnik

PAROHIJA MARKOVAC

Polača

PAROHIJA PAĐENI
Ervenik
Mokro Polje
Oton

PAROHIJA PAĐENI
SPCO i Uprava parohije u Pađenima

Jerej
Dragan Milićević
Mokro Polje, Centar 2
22300 Knin
Mob.095/ 568-0249

email:
spcopadjeni@gmail.com

 

 


HRAM SV. VLMČ. GEORGIJA (1456.)

PAROHIJSKI DOM PAĐENI

BRATSKA KUĆA

 


* KONTAKT -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright
2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.
Designed by SeRGio