ARHIJEREJSKO NAMJESNIŠTVO
BENKOVAČKO

PAROHIJA BENKOVAC
Brgud
Ceranje Gornje
Kolarina
Kožlovac

Miranje Gornje

PAROHIJA OBROVAC
Bilišani
Jagodnja
Lišane Tinjske
Medviđa
Zelengrad
Žegar

PAROHIJA RAVNI KOTARI
Biljani
Islam Grčki
Karin
Kašić
Kula Atlagića

PAROHIJA I ZADAR
Crno
Smoković
Zemunik

PAROHIJA II ZADAR
Poljica
Tribanj-Šibuljina

PAROHIJA ZADAR
SPCO i Uprava I parohije u Zadru


I parohija
jerej
Damjan Tešić
Tel. hram: 023/251-014
Mob.: 097/643-32-41
email:
crkvenaopstinazadar@gmail.com

 

PAROHIJA ZADAR
SPCO i Uprava II parohije u Zadru

Description: Description: Description: F:\MOVIE\web\Images\Adresar\o_Sasa.jpg
II parohija
protojerej
Saša Drča
Tel. hram: 023/251-014
Mob.: 091/569-78-28
email:
crkvenaopstinazadar@gmail.com
 

 

 

CRKVA SV. PROROKA ILIJE (1773.)

KAPELA SV. ARH. MIHAILA (1886.)

PAROHIJSKI DOM (oko 1860.)

 

 


* KONTAKT -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright ©
2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.
Designed by SeRGio