ISTINA
Bogoslovski časopis pravoslavne Eparhije dalmatinske 5-6/2001

SADRŽAJ

Episkop Nikodim (Milaš) PRAVOSLAVNA DALMACIJA; DOGAĐAJ ČOVEKA U HRISTU PO SVETOM GRIGORIJU NISIS
JASKOM; N. D. Uspenski SVETOOTAČKO UČENjE O EVHARISTIJI I NASTANAK KONFESIONALNIH RAZLIKA; Beseda svetog Kozme Etolskog ISTRAŽ        UJTE PISMA; Arhimandrit Kiprijan Kern LITURGIJE MESOPOTAMIJSKOG TIPA; Nikodim Svetogorac TUMAČENjE KANONA NA VOZDVIŽENjE ČASNOG I ŽIVOTVORNOG KRSTA GOSPODNjEG; Mitropolit Moskovski Filaret O  POSLUŠANjU BOGOMAJKE SA VEROM; Igor Smolič ŽIVOT  I  POUKE  STARACA  Razgovor sa starcem Tadejem u manastiru Kovilj na praznik sv. Kirila i Metodija (11/24 maj) 1998. godine;

 

izdvajamo iz sadržaja

(BESEDA SV. KOZME  ETOLSKOG)
- ISTRAŽUJTE PISMA -

Ispitujte pisma jer u njima ćete naći život večni. Gospod naš Isus Hristos, slaščajši Vladika i Tvorac anđela i sve umne i osetljive tvari, pokrenut od velike Svoje milosti, dobrote i ljubavi, koju ima prema našem rodu, darova nam i daruje svaku zoru da bismo mogli da Ga slavimo.Čitali smo sveto Jeloosvećenje, pomazasmo se uljem da bi nam bilo na korist, i da bi nam se Gospod smilovao radi molitava Vladičice naše Bogorodice i uvek Djeve Marije i svih Svetih, da nam oprosti naše grehe i da nas udostoji Carstva Nebeskog, da se radujemo i da slavimo Svetu Trojicu.
U davnim vremenima, braćo moja hrišćani, ljudi su bili čisti i govorili su sa Bogom. Prvo  Sveti Duh prosveti svete proroke i napisaše nam Sveto Pismo, potom prosveti svete apostole, a na kraju prosveti svete oce da bi nam objasniki knjige naše svete Crkve da bismo mogli gledati kamo idemo.
U onim davnim vremenima bejaše jedan čovek po imenu Mojsije. On je od svog detinstva primio dva dara od Boga u svoje srce: ljubav prema Bogu i ljubav prema braći svojoj. I mi blagočestivi hrišćani treba da imamo ove dve ljubavi, a to je i zapovest Gospodnja: “To je zapovest da volite jedni druge kao što sam i ja voleo vas”. Čujete li braćo moja šta nam kaže Gospod:” Kao što ja bejah vređan, bijen i gladan bejah žedan, razapeo sam se prolio krv svoju iz ljubavi prema vama da bih vas oslobodio iz ruku đavola, tako i vi treba da volite Boga i svoju braću i da prospete krv iz ljubavi prema Bogu i iz ljubavi za brata svoga. Savršena je ljubav da prodaš sve svoje stvari i da se prodaš u roblje i sve što dobiješ da daš u milostinju. Na Istoku bejaše jedan vladika iz čije eparhije odvedoše sto ljudi u ropstvo, on prodade sve svoje stvari i odkupi ih iz ropstva. Međutim jedno dete jedne udovice osta rob. Šta učini tada vladika?  Obrija se i ode kod gazde  koji držaše dete i zamoli ga da pusti dete, a da njega zadrži za roba i tako i bi. Prošao je velike muke sve dok mu Bog radi njegovog trpljenja i ljubavi  ne darova da čini čuda da bi ga potom ga oslobodio a potom se ponovo vratio u dostojanstvo arhijereja. Takvu ljubav i od nas traži Bog. Da li ima među nama ko da poseduje takvu ljubav? Ne! Nemoj prodati sebe u ropstvo no prodaj  svoje stvari i što dobiješ razdeli u milostinju. Ne možeš tako nešto da uradiš. Daj polovinu ili trećinu ili četvrtinu, ne možeš čak ni to. Nemoj onda da uzmaš hleb od brata svoga i nemoj da ga ogovaraš. Kako mislite braćo moja da se spasemo? Jedno nam se čini teško, a drugo gorko. Bog je milostiv ali i pravedan i ima žezal gvozdeni, dakle ako hođemo da se spasemo treba da imamo ljubavi prema Bogu i svojoj braći.
Postio je Mojsije četrdeset dana i sijaše kao anđeo. Tako i mi treba da postimo sredu jer tad bi prodan naš  Gospod i petak jer tad Ga razapeše. Kao što se Mojsije učio pismenosti tako i mi trebamo da bi smo izučavali zakon Božji. Ako nisu  učili roditelji naši treba da se uče naša deca. Zar ne vidite da je naš narod podivljao od neobrazovanosti i postao kao životinje? Zato vas savetujem da napravite škole i da izučavate tamo sveto Jevanđelje i ostale svete knjige.
Vide svedobri Bog njegovu dobru volju i udostoji ga da bude car četrdeset godina jevrejskom narodu i udostoji ga da postane prorok. Šta znači reč prorok? Onaj kome se otkrivaju prošla i buduća vremena. Tako i mi braćo kad činimo dobra dela udostoji nas Gospod  da sve što sa verom zaištemo od Njega daje nam. Kad činimo zla dela i nemamo ljubavi, a ispunjeni smo mržnjom, tada nemamo mesta kod Boga, ali zajedno smo i sa đavolom i gorimo u večnom paklu zajedno sa njim.
U davnim vremenima zli đavo pokaza sve svoje zlobe i pokretaše ljude da se gorde da ubijaju, da bludniče da čine stvari koje ne činjiše ni nerazumne životinje, i najgore od svega da se klanjju suncu kao Bogu ili mesecu, zvezdama ili moru. I kad odluči Bog da  napravi potop i da uništi svet naredi  Noju da napravi brod na zemlji da bi ga ljudi pitali zašto to radi i da im on  govori da će Bog da potopi svet, a oni će mu se ismevati. I tako poče Noje da pravi svoju barku. Pitahu ga ljudi zašto pravi tu barku, a Noje im odgovaraše da će Bog da potopi ceo svet, a oni mu se ismevahu i govorahu da je lud. Govorahu još i šta je sa Bogom da uništi svet... Noje se držao svoga posla i za sto godina završ svoju lađu. U ono vreme našli su se samo osmoro ljudi: dobri Noje i njegova žena sa sinovima i njihovim ženama. Naredi Bog Noju da obloži barku katranom da ne uđe kiša u barku pa potom da uvede sve životinje, muško i žensko, čiste i nečiste. Kada uđoše svi sa svojim sinovima, snahama i životinjama zatvoriše dobro barku, a ljudi napolju seđahu jedući i pijući, sve  čineći razna đavolja dela. Tada Bog otvori nebesa i poče kiša u potocima da pada na zemlju. I  zavikaše ljudi Noju: ” Noje otvori nam da i mi uđemo u barku”, na to im Noje odgovaraše: ” Gde ste bili sto godina dok sam vam govorio da će Bog da uništi zamlju?  Šta sada da vam radim? U adu nema pokajanja”. Tako se potopi sva zemlja, i voda pokri sva brda, i podaviše se svi ljudi osim Noja i njegove porodice. Od njih se ponovno napuni ceo svet kao što kaže i Hristos u Jevanđelju. Kao što bejaše u Nojeve dane tako će biti i pojavom  Sina čovečijeg. Kao što i u dane Nojeve ljudi nisu verovali i Noju se ismevali sve dok ne dođe gnjev Božji i potop prekri svu zemlju, isto tako braćo moja hrišćani neće verovati ljudi, kao ni tad. Reči koje vam govorim nisu moje nego Svetog Duha, a ko hoće neka veruje. Ja sam moju obavezu učinio.
Stradao sam od jedne prevare, braćo moja. Kada sam bio mlad govorio sam:” Neka sada grešim a kada ostarim pokajaću se i činiću dobra dela i tako ću se spasti”.
Sad sam ostario i greh je u meni ostavio duboke korene i ne mogu sada da činim ni jedno dobro delo. Pazite i vi da ne nastradate od iste greške, nego sada dok još imate vremena činite dobra dela i spasavajte se.
Trista godina posle vaskrsenja Hristova Bog nam je poslao sv. Konstantina koji utvrdi hrišćansko carstvo i imahu hrišćani to carstvo 1150 godina. Posle posla Gospod Turke i oni nam vladahu 350 godina - za naše dobro. Zašto je Bog doveo Turke, a ne neki drugi narod?
  Za naše dobro jer bi nam drugi narodi naudili veri, a Turčin daj mu koliko traži i radi šta ti je volja.
Gospod Koji hoće da nas sačuva od zla, podario nam je jednu mudrost koju ako sačuvamo spašćemo se. Koja je to mudrost?
  Što ne želiš da ti čine ne čini ni ti drugima. Kao što ne želiš da te drugi ogovaraju i klevetaju nemoj ni ti druge.
Sada vas savetujem i velike i male da svi napravite po jednu brojanicu i da je držite u levoj
  ruci, a sa desnom da se prekrstite i da govorite : Gospode Isuse Hriste Sine Božji i Reči Boga Živoga radi molitava Bogorodice i svih Svetih pomiluj me grešnog i nedostojnog slugu svog. Sveblagi Bog nam je darovao  Časni Krst sa kojim blagosiljamo presvete Tajne  da sa Krstom otvaramo raj i da gonimo demone ali treba da imamo ruke čiste od greha. Tad se đavo užasava i beži. Braćo moja, kada jedete i pijete ne zaboravite dobro je i sveto je da se uvek molite u zoru naveče i u ponoć. Poslušajte braćo kako treba da se krstite, i šta to znači kad se krstite. Prvo, kao što se Sveta Trojica slavi na nebesma od anđela tako i ti da skupiš svoja tri prsta desne ruke i kao da se uznosiš na nebo klanjajući se stavljaš ruku na glavu (jer glava predstavlja nebo) i govoriš: Kao što i anđeli na nebu slave Svetu Trojicu tako i ja kao sluga slavim i klanjam se Svetoj Trojici. Kao što su tvoja tri prsta odvojena ali ipak zajedno na ruci tako su i Tri Lica Svete Trojice - ali Jedan Bog. Spuštajući ruku na stomak govoriš: Klanjam ti se i služim ti Gospode jer si prihvati da se ovaplotiš u utrobi Bogorodice radi naših grehova. Potom stavljaš ruku na desno rame i govoriš: Molim Te Gospode da mi oprostiš grehe i da me staviš sa desne strane, sa pravednim Tvojim. Potom stavljaš ruku  na levo rame govoreći: Molim Te Gospode nemoj me staviti sa leve strane sebi, sa grešnima. Zatim se savijaš ka zemlji i govoriš: Slavim Te Bože moj i služim ti jer kao što si se Ti položio u grob tako ću se položiti i ja. Potom se podižeš uspravan i time prestavljaš vaskrsenje i govoriš: Slavim Te i klanjam Ti se Gospode moj jer vaskrse iz mrtvih da bi nam darovao život večni. - To znači krst.    

 Preveo sa grčkog
Dragan Karan

 

ISTINA br. 1
 
ISTINA br. 2

ISTINA br. 3
 
ISTINA br. 4


ISTINA br. 5

 
ISTINA br. 6
 
ISTINA br. 7

ISTINA br. 8

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio