Nikodim Milaš
SVETI KIRILO I METODIJE I ISTINA PRAVOSLAVLjA


Pred
Vaskrs ove 2004, godine izdavačka ustanova eparhije Dalmatinske "Istina" izdala je fototipski izuzetnu knjigu episkopa Nikodima Milaša.To je treća knjiga ovoga učenoga arhijereja koju je u ovoj godini "Istina" ponovila i stavila pred čitaoce. Radi se o kapitalnom djelu "Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istina pravoslavlja". U vrijeme kad je štampana u Zadru 1881. godine, a i kasnije, ova knjiga je izazvala veliku pažnju u čitavom pravoslavnom svijetu, pa su je pozdravili ne samo Srbi, nego i Rusi, Rumuni, Bugari i Grci. Iste godine kada se pojavila, dakle 1881., piscu je za nju dodijeljen doktorat bogoslovlja u Černovcima na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, a prevedena je kasnije i na strane jezike. "Slavenski apostoli Kiril i Metodije i istina pravoslaalja" oštro je dočekana i napadana sa rimokatoličke strane pošto je sadržavala snažnu polemičku crtu, nagovještenu i u nekoj vrsti njenog podnaslova "Povodom rimskog pokreta u 1880-81 god. protivu pravoslavne crkve".
Kao i
znatan broj ostalih Milaševih radova, tako je i ovaj nastao izazovom sa rimokatoličke strane. Naime, u pripremi za proslavu hiljadugodišnjice prosvjetiteljskog rada Svete braće među Slavenima rimski papa je u septembru 1880. izdao encikliku "Grande munus" (Veliki dar) upućenu "svima patrijarsima, primatima, nadbiskupima i biskupima katoličkoga svijeta, koji su u milosti i obćenju s apostolskom stolicom". Ta enciklika, a potom i poslanice rimokatoličkih biskupa u tadašnjoj Dalmaciji i Hrvatskoj, na prvom mjestu poslanica đakovačkog biskupa Josipa Jurja Štrosmajera, razumije se usmjerene prema papskom "Grande munus", shvaćeni su u pravoslavnom svijetu kao poziv na prozelitsku akciju prema pravoslavlju. Nikodim Milaš je hitno reagovao i već 1881. je napisao i izdao pomenutu knjigu kojom se sa snažnom i neoborivom argumentacijom suprostavlja tom "rimskom pokretu".
Knjiga je i danas aktuelna pa je čitalačka pažnja i radoznalost neće mimoići, kao što je nije mimoilazila od njenog prvog i
zlaska iz štampe. Njeno fototipsko izdanje koje je učinila "Istina" je izdavački podvig. U vremenu brzog osiromašivanja srpskog jezika, očuvani Milašev jezik je takođe dragocjen prilog naporu da se očuva naše jezičko blago.

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio