ČASOPIS EPARHIJE DALMATINSKE "KRKA" br. 15

SADRŽAJ:

Beseda na rođenje Presvete Bogorodice; Pravoslavlje; O ljubavi prema bližnjem; Manastir Dragović; Stefan (Knežević) episkop dalmatinski (1835-1890); U čast Stefanu Kneževiću; Istorija Dalmacije; Pismo episkopa dalmatinskog G.G. Fotija predsedniku R. Hrvatske g. Stjepanu Mesiću i predsedniku vlade R. Hrvatske dr Ivi Sanaderu; Vijesti iz eparhije; Priložnici časopisa Krka.

IZDVAJAMO IZ SADRŽAJA:

BESEDA NA ROĐENjE PRESVETE BOGORODICE

prep. Justin Ćelijski

          Ovaj današnji veliki Sveti Praznik nosi radost cele vaseljene, kako se veli u divnoj pesmi: ,,danas Presveta Bogomajka uvodi Gospoda Hrista u vaseljenu!” Kao da je Bog proteran sa zemlje i jeste proteran sa zemlje. Bog je proteran sa zemlje od nas ljudi, od prve pramajke naše Eve. Presveta Djeva vraća Boga u svet. To je velika radost. Današnji tropar njen govori nam o toj velikoj radosti i o toj velikoj istini.

          Rođenje Presvete Bogomajke, veli se u troparu, ,,objavi radost vaseljeni”, celome svetu. Zašto? Zato što je sa Njom, ustvari, došao Gospod Hristos u ovaj svet! On je zbog Nje i kroz Nju postao čovek i dao nam je sve što nam je On kao Bogočovek mogao dati: dao nam sve radosti Raja u zemlji i na zemlji, koja je postala pakao zbog grehova naših, zbog ljudskih grehova; ne zbog nekih drugih, ne zbog greha đavola i njegovih crnih anđela, nego zbog čoveka, jer je čovek pao neiskazanim padom. I Presveta Bogomajka, rađajući Gospoda Hrista, rodila je spasenje svetu. Otuda u Pravoslavnoj Crkvi toliko molitava, toliko pesama Presvetoj Bogomajci.

          Nikada kraja i nigde kraja pesmama u slavu Njenu, Njenog velikog podviga, Njenog bezgrešnog života. Zaista, Ona nam je donela lek od smrti, a to je najvažnija potreba i najveća Blagovest za sva ljudska bića. Smrt, užas nad užasima, a Bogomajka rodila Boga! Danas se u troparu veli da je ,,radost zasijala celome svetu”, jer se rodila Ona Koja je rodila Pobeditelja smrti Gospoda Hrista! Da, samo Ona bezgreŠna, samo Ona sva ,,Prečistaja”, sva čista, ,,čistija od Heruvima i Serafima”, donela je tu veliku radost nama ljudima na zemlji, ljudima koji su proterali Boga sa zemlje. U ovome svetu mnogo je bolesti, ali najstrašnija bolest je smrt. Presveta Bogomajka, eto, javlja se kao prvi istinski lekar koji leči od smrti, jer leči od greha, leči od svega demonskog i vraća čoveka Bogu. Zaista, Ona je uselila, uvela Boga u ovaj svet i u čoveka, oboje.

          Šta je Sveto Pričešće? Sveto Pričešće je beskrajna radost... Sveto Pričešće to je uvođenje Gospoda Hrista u naše duše grešne i pale, uvođenje Njega u ovaj svet. Kroz Sveto Pričešće mi primamo Gospoda Hrista Vaskrslog. Zato je Presveta Bogomajka zaista ,,slavnija od svih Heruvima i Serafima”; bez Nje ne bi bilo našeg spasenja, bez Nje nema ni Raja ni Neba. Bez Nje nema leka od smrti, a Ona nam daje najsigurniji lek od smrti rodivši Spasitelja i udostojivši nas svetog tela Njegovog i svete krvi Njegove, Pričešća i života Njime i u Njemu i kroz Njega. Zato ljudska bića na zemlji nikada ne mogu dovoljno proslaviti Presvetu Bogomajku, nikada dovoljno iskazati Njen podvig, Njen bezgrešni život, nikada iskazati Nju Koja nam je Raj dala.

          A gde je Raj? Raj je u Gospodu Hristu. Kad Njega uneseš u sebe, Svetim Pričešćem ili ma kojom molitvom velikom i malom, gle,ti izgoniš svaki greh iz sebe. A iza greha uvek stoji pakao, iza greha uvek stoji đavo. Presveta Bogomajka dala nam je Sobom najbolji primer kako se služi Gospodu Hristu, kako se služi Bogu. Služi se jedino savršenim bezgrešnim životom. Zato nikada kraja našem kajanju na zemlji, jer uvek nas vrebaju nečisti duhovi, koji izgone sve što je rajsko iz našeg bića, sve što je božansko, i uvode ono što je greh, uvode ono što je pakleno.

          I ti kad stojiš na molitvi Presvetoj Bogomajci, ustvari, šta radiš? Ti Boga unosiš u sebe, a kad uđe On u tebe, On izgoni svaki greh, svaku tamu. Da, Gospod Hristos, rođendanom Presvete Djeve i doneo nam je tu veliku radost, radost vaseljene, i taj lek, svevažni lek od smrti. Jer nema radosti ako je smrt poslednja naša stanica. Nema radosti u ovome svetu ako se smrt ne pobedi, a to je Gospod učinio; a Njega je rodila za takav podvig Presveta Bogomajka. Zato nikada kraja našoj zahvalnosti Njoj i nikada prestati sa molitvom Njoj. Ona je uvek sva Nada naša, uvek Pokroviteljka naša, uvek Izbaviteljka naša od svakoga greha, a to znači od svake duhovne smrti.

          I mi, slaveći danas Presvetu Bogomajku, rođenjem Njenim ustvari lečimo sebe od smrti, lečimo sebe od svega smrtnog, lečimo sebe od greha i strasti i tako vaskrsavamo iz smrti i pobeđujemo svaku smrt. Jer Presveta Bogomajka nas je vodila iz vrline u vrlinu, iz vere u ljubav, iz ljubavi u milostivost, iz milostivosti u post i u sve druge vrline, eda bismo i mo pobedili sve što je smrtno u nama i služili Gospodu Hristu, Koji je radi nas postao čovek, radi nas primio smrt na Sebe, da bi vaskrsao i dao nam pobedne sile nad svim onim što je smrtno; to znači, nad svim onim što nas odvaja od Boga, što nas odvaja od Gospoda Hrista. Jer, Presveta Bogomajka svakoga od nas vodi putem spasenja, putem velike radosti koju nam je danas donela, da bismo mi zaslužili, donekle zaslužili svojim podvizima, svojim molitvama, iako slabi i nemoćni, da bi zaslužili Nebesko Carstvo, radi koga je Gospod i došao u ovaj svet da nam ga da; da ga mi ostvarimo kroz sav svoj život, da bi još ovde na zemlji živeli Nebom i služili Gospodu Hristu; a to možemo uvek sa uspehom samo ako smo vođeni i predvođeni Presvetom Bogomajkom, Kojoj čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin

 

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004, 2005 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio