ČASOPIS EPARHIJE DALMATINSKE "KRKA" br. 25

 

SADRŽAJ:

Žitije Sv. Simeona; Sveti Sava u svetlosti jevanđelja Hristovoga; O  monaštvu; O ljubavi; Nemački pastor o Srbima; Prestolonaslednik Aleksandar II Karađorđević ispod jelke hoću krunu; Otac Tadej Vitovnički; Primorska Dalmacija; Deca na času veronauke pišu svoje želje Bogu; Vijesti iz Eparhije

IZDVAJAMO IZ SADRŽAJA

SVETI SAVA U SVETLOSTI JEVANĐELjA HRISTOVOGA

 

          Sveti Sava (1170-1235.) je svakako jedna od najznačajnijih ličnosti naše Crkve, ali i celokupne naše istorije. O njemu se do sada mnogo pisalo i govorilo.

          Bogoslovi u našem veku, pogotovo sveti vladika Nikolaj Velimirović i prep. Justin Popović, svetitelji i prosvetitelji našega doba i, blagodaću Božijom, nastavljači dela sv. Save u našem narodu, videli su u sv. Savi izuzetnoga bogoslova, ravnoapostolnoga svetootačkoga duha.

          Crkveni istoričari i istoričari uopšteosnivača samostalne Srpske Crkve i njenoga prvoga Arhiepiskopa. Sv. Sava je, po njima, imao izuzetan dar crkvene organizacije, što je u mnogome doprinelo dobijanju samostalnosti naše Crkve 1219 god.

          Sociolozi vide u sv. Savi mUdroga ustrojitelja crkvenoga i društevnoga života u Srba, zasnovanoga na principima jevanđelja Hristovoga, a po ugledu na najuzvišenija dostignuća tadašnjeg kulturnoga sveta.

          Politikolozi, pak, vide u sv. Savi veliku crkvenu i političku ličnost. Pored toga što postaje arhiepiskop samostalne Srpske Crkve, sv. Sava kruniše svoga brata Stefana (1220. god. u Žiči) za kralja Srbije, utvrdivši i postavivši tako temelje samostalne srpske države. Ustrojavajući unutrašnje odnose Crkve i države, sv. Sava se držao principa ,,simfonije”, po kome su Crkva i država nezavisne u odnosu jedna prema drugoj, ali se međusobno dopunjuju kao duša i telo u ljudskom organizmu.

          Graditelji i arhitekte vide u sv. Savi velikoga graditelja monumentalnih crkvenih zdanja, kao što su Hilandar i Žiča, koji će poostati uzor sveukupnom crkvenom graditeljstvu kod nas.

          Pedagozi i ljudi iz prosvete vide sv. Savu kao osnivača škola kod Srba, koje je sv. Sava osnivao uz naše velike manastire. Manastiri su, po sv. Savi, sami najveće škole i vežbaonice večnoga života.

          Zaista, sve ovo gore pomenuto bio je sv. Sava, ali rekli bismo i mnogo više. Ličnost i značaj ličnosti sv. Save najbolje možemo razumeti ili, bolje rečeno, donekle naslutiti, samo u okviru celokupnoga jevanđelja Hristovoga, blagodatno zagledani u najdublje istine naše vere i naše svete Pravoslavne Crkve, kao tajne realnoga prisustva Božijega u istoriji.

          Kada blagodaću Božijom sagledavamo i sagledamo žitije i delo sv. Save, toga ,,srpskog Mojsija”, kako ga je zvao sveti vladika Nikolaj, videćemo da on i životom i delom pokazuje i potvrđuje u sebi istinitoga i pravoga jevanđeljskog čoveka, čoveka dostojnog Jevanđelja (Kol. 2, 6), u kome je, slično ap. Pavlu, blagodatno živeo Sam Bogočovek Isus Hristos (Kol. 2, 20). Tu je i početak i kraj zagonetke i odgonetke ličnosti sv. Save. Mimo toga i van toga blagodatnoga viđenja, nemoguće je govoriti o autentičnom liku našega svetitelja i prosvetitelja, iako su mnogi, što iz neznanja, što zlonamerno to činili i danas, na žalost, čine.

          Ako se osvrnemo na bilo koji trenutak njegovog života, prepoznaćemo ništa drugo do samo jevanđelje. Po svojoj mladosti, sv. Sava je bio sličan starozavetnom bogoizabraniku Josifu, jer se kao i on odlikovao velikim duhovnim darovima, prvenstveno bogobojažljivošću i bogotražiteljstvom (za razliku od nas, mnogih današnjih potomaka sv. Save) tako da je po blagodati Božijoj, sv. Sava svojim životom i delom obogatio i nahranio čitav naš narod (podobno Josifu, koji je nahranio svoju braću u Egiptu), ali hranom istinskom, hranom večnih i nepropadljivih vrednosti Carstva Nebeskoga.

Sv. Sava je bio i jeste onaj, koji nam pokazuje put koji vodi u večni život, kao što se peva u njegovom troparu. Njegov odlazak iz sveta, odricanje od zemaljskih počasti i slave su upravo potvrda reči svetoga jevađelja, da ako ko želi biti učenik Hristov, mora se odreći sveta i uzevši krst svoj, hoditi za Hristom (Lk. 14, 26). To je jevanđelski put spasenja, put svalčenja sa sebe zemaljskoga, staroga čoveka, sa njegovim delima i oblačenje u novoga, blagodatnoga, nebeskoga (Fil. 3, 14), kojega nam je sobom pokazao sv. Sava.

          Svojim odlaskom, u ranoj mladosti, na Svetu Goru, sv. Sava je neraskidivo vezao naš narod i našu Crkvu sa ,,vrtom Presvete Bogorodice” – Svetom Gorom, tim najuzvišenijim žrtvenikom pravoslavne duhovnosti. Sveta Gora je za sv. Savu bila zemlja obećana, gde se on, goreći duhom, kao nekad prorok Ilija, uznosio umom sozercavajući najuzvišenije božanske tajne i neuvenljive lepota Carstva Božijega.

          Sveti Sava nam je zaista čitavim svojim životom pokazao put uspenja čoveka ka Bogu, slično bogovicu Mojsiju, koji se uspeo na goru Sinaj da bi se tamo susreo sa Samim Bogom. Hodeći bosonog po oštrom kamenju Svete Gore, svojom krotošću i čistotom, sv. Sava se upodobio velikome Mojsiju i postao tako obrazac i primer svim istinskim bogotražiteljima. Sv. Sava nam je uz to pokazao da je ne samo Sinaj, nego i svaka stopa

zemlje i tvari Božije svetinja, jer je podnožje nogama Božijim (Mt. 5, 35) i mesto našega neprestanoga susretanja sa Bogom.

          Sv. Sava je primer istinskoga učenika Hristovoga koji ne samo da je slušao Zakon Božiji, nego ga je i tvorio (Mt. 12, 50) i na taj način se opravdao pred Bogom. Sve bure i sva iskušenja sa kojima se susretao sv. Sava u svome zemaljskom životunesloga i razdeljenost svoga naroda, nedovoljna duhovna prosvećenost i utvrđenost naroda u jedinoj spasonosnoj pravoslavnoj veriizdržavao je i pobeđivao sv. Sava zahvaljujući tome što je čitavu svoju ličnost, celoga sebe utemeljio na kamenu Hristu (Mt. 7, 25), koji je onda Sam, rukama sv. Save, tvorio i činio dela koja niko u našem narodu nije činio. Sv. Sava je jedan od onih svetitelja Crkve Božije koji je svojim odrečenjem od sveta i blagodatnim podvizima Gospoda radi, usvojio svu lestvicu jevanđelskih vrlinalestvicu blaženstva, postavši tako, koliko je to čoveku uopšte moguće ovde na zemlji, savršen kao što je savršen Otac naš nebeski (Mt. 7, 48). Sv. Sava nam je sobom pokazao hodećega, živoga Hrista, pribrojavajući se na taj način horu najvećih ugodnika Božijihsvetih apostola, mučenika i svih prepodobnih. Sv. Sava nam je sobom pokazao pravoga i istinski savršenoga čoveka u Hristu (Mt. 5, 48), čoveka koji je svestan da prolazi slava i obličje ovoga sveta, i koji hita, po rečima ap. Pavla, ka gornjem nebeskom prizvanju Božijem u Hristu Isusu (Fil. 3, 14). Dostizanje toga duhovnoga savršenstva sv. Sava, shodno rečima sv. Jevanđelja, postavlja kao glavni životni motiv. To je bio jedini i osnovni razlog njegovog odlaska u Svetu Goru, a isto tako iz manastira Hilandara u karejsku isposnicu ili iz manastira Studenice u gornjo-studeničku isposnicu.

          Sv. Sava nam je sa jedne strane istinski blagovesnik spasenja sveta i čoveka u Hristu, blagovesnik velike i bezmerne tajne ljubavi Božije, a sa druge strane, on nam svojim primerom pokazuje da spasenje čovek ne može da usvoji bez velikih sopstvenih podviga, potvrđujući na taj način reči sv. Jevanđelja da se Carstvo Božije na silu uzima i da ga podvižnici zadobijaju (Mt. 11, 12; Lk. 16, 6). Držeći se ovoga jevanđelskog i svetootačkog pravila, sv. Sava je najpre sam zadobio Carstvo Nebesko, postao je već za života građanin toga Carstva, a potom je počeo i druge da privodi tome Carstvu. Zato se on, ispunjen Duhom Svetim, kao nekada njegov Gospod posle svetog krštenja (Mt. 4, 1), vraća sa Svete Gore u svoju otadžbinu Srbiju i počinje veliko delo preporoda svoga naroda.U čemu se, u nakraćem, ogledao ovaj svetosavski preporod? Prevashodno u preporodu duše našega naroda, u njegovom izlasku iz tame greha i zla na svetlost istine jevanđelja Hristovoga. To je sv. Sava izveo sinhronizovanim delovanjem Crkve, škole i države koje su u njegovo vreme imale jedan te isti ciljutvrđenje naroda u istinama svetoga Pravoslavlja. Kako je samo tragično i tužno uporediti prosvetiteljsku i učiteljsku delatnost sv. Save sa samozvanim ,,prosvetiteljimaovoga našega veka, a možda i naših dana. Današnji ,,prosvetiteljisu samog sv. Savu proglasili legendom, nepostojećim, mrtvim, da bi oni u svesti našeg naroda zaseli nezasluženo i nedostojno na njegovo mesto. U svome bezumlju, proglasivši zlo za dobro, a dobro za zlo, oni, umesto da postaše prosvetitelji svoga naroda, postaše njegovi pomračitelji, pokušavajući, za sada ipak neuspešno, hvala Bogu, da čitav naš narod vrate u mrak iz koga ih je silom i desnicom Božijom izveo sv. Sava.

          Pored toga što je bio učitelj i prosvetitelj, sv. Sava je bio istinski pastir Crkve, koji je život svoj položio za ovce (Jn. 10, 11). On je čitav svoj život, otkad je bio postavljen za prvog Arhiepiskopa samostalne Srpske Crkve 1219. g, kao svetilo koje se postavlja na svećnjak (Mt. 5, 15), svetlio, i evo do danas svetli u duhovnoj kući našega naroda, brineći se za svoju Crkvu. Sv. Sava se već u prvim koracima naše sasmostalne Crkve, pojavljuje kao veliki crkveni pregalac, ustrojava nove eparhije, rukopolaže episkope, sveštenike, starajući se, na taj način, da svespasonosna reč sv. Jevanđelja dopre do svake duše u njegovom narodu.

          Bilo koliko da govorimo o sv. Savi, nedovoljno ćemo reći. Čudotvorac koji utišava buru na moru, koji miri zavađenu braću i čitave narode. Iscelitelj narodne duše i mučenik posle svoje smrti, po svemu je sv. Sava bio putevoditelj ka večnome životu i Bogu nepristupnom. Sv. Sava nas je povezao i sa Svetom Zemljom, Vitlejemom i Časnim Krstom sa Golgote, koji je najpre on sam svojim životom poneo, a evo i danas ga naš srpski narod, njegovo duhovno potomstvo, nosi na sebi.

Daj Bože da taj Časni Krst molitvama sv. Save i svih svetih, dostojno iznesemo na svoju Golgotu. To je put Bogočoveka Hrista, put krsta, ali i vaskrsenja, kojim je hodio sv. Sava i na koji i sve nas poziva. Amin.

 

                                        jeromonah Fotije (Sladojević)

(sadašnji Episkop dalmatinski)

 


 

 

 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004, 2005 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio