UVOD U NOVI ZAVET 

UVODNA REČ

 Prvo izdanje knjige Uvod u Novi Zavet – kojim je obnovljeno izdavanje edicije „Biblijska biblioteka“ – uglavnom je zadovoljavalo potrebe studenata Bogoslovskog fakulteta, no isto tako i onih čitalaca koje zanimaju tekstovi o svetom Pismu. Tokom perioda od 1983. do danas, strana bibliografija na polju biblijske nauke, kao i na svim ostalim naučnim poljima, obogaćena je novim delima koja doduše ne pružaju suštinski ništa novo, ni naročito upečatljivo u odnosu na opštu, ili posebnu problematiku koja se tiče knjiga Novoga Zaveta, ona ipak nude novi materijal i nove aspekte i viđenja. U ovom drugom izdanju koristili smo se i tim najnovijim materijalom, do određenog stepena, razume se, kako bismo ostali u okvirima cilja kome teži edicija „Biblijska biblioteka“, pa smo zabeležili nova izdanja uglavnom iz oblasti izdavanja teksta i prevođenja Novoga Zaveta. Samo se po sebi razume da smo u bibliografiji svakog poglavlja ta dela i naveli u ovom izdanju Uvoda u Novi Zavet.
U Uvodnoj reči prvog izdanja, u kome smo, 1983. godine, moj nezaboravni kolega Vasilije Stojanos i ja, odredili bogoslovske okvire i praktične ciljeve edicije „Biblijska biblioteka“, napisali smo sledeće: Što se tiče duha celokupne edicije, imamo na umu da on treba da bude u službi Crkve, da služi nazidanju naroda Božijeg. To znači da bude prinos „živoj reči“ celokupnog Jevanđelja, neporočnoj, nepomućenoj i shvaćenoj od savremenog čoveka. Vernost crkvenom predanju, iskrenost u suočavanju sa savremenom problematikom, privrženost Crkvi u stavu i (egsistencijalnom) životnom opredeljenju, to su principi na kojima počiva ova edicija – čak i onda kada zbog objektivne slabosti pisac nije kadar da ih ostvari uprkos svojoj žudnji. Preostaje uvek dobro nastrojenje da se promišlja reč Gospodnja, onako kako to nalaže Drugi kanon Sedmog Vaseljenskog sabora, „promišljeno
  a ne tek površno.“

Joanis Karavidopulos 

SADRŽAJ

 

                UVODNA REȅ………………………………………………………………….

                1. Šta je Novi Zavet……………………………………………………………..

                2. Šta je predmet izučavanja Uvoda u Novi Zavet……………………………

                3. Kratki istorijski pregled……………………….........................................

                4. Uvod u Novi Zavet u savremeno doba…………….........................................

                BIBLIOGRAFIJA………………………………….........................................

                SKRAĆENICE……………………………………….......................................

                PRVI DEO…………………………………………….......................................

                TEKST, KANON I JEZIK NOVOGA ZAVETA……………………………..

                1. ISTORIJA TEKSTA NOVOGA ZAVETA…………………………………

                1. 1.ISTORIJA RUKOPISNOG TEKSTA…………………………………..

                1. 1. a. Materijal za pisanje…………………………………………………….

                1. 1. b. Vrste rukopisa…………………………………………………………..

                1. 1. v. Najznačajniji rukopisi…………………………………………………

                1. 1. g. Stare podele teksta……………………………………………………..

                1. 2. DREVNI PREVODI NOVOGA ZAVETA………....................................

                1. 2. a. Latinski prevodi………………………………....................................

                1. 2. b. Sirijanski prevodi…………………………………………………….

                1. 2. v. Ostali drevni prevodi…………………………………………………

                1. 2. g. Novogrčki prevodi Novoga Zaveta…………………………………….

                1. 3. CITIRANjE NOVOGA ZAVETA

                        U DELIMA OTACA CRKVE…………………………………………….

                1. 4. ISTORIJA ŠTAMPANOG TEKSTA………………………………….

                1. 4. a. Od Erazma do izdanja Tedžtus receptus.....................................................

                1. 4. b. Od izdanja Tedžtus receptus do kritičkih izdanja……………………..

                1. 4. v. Izdanja Novoga Zaveta u pravoslavnoj Crkvi…………………………

                1. 4. g. Izdanja liturgijskih (bogoslužbenih) štiva (avnagnnj,smata)

                            (Jevanđelja i Apostola)………………………………………………….

                1. 5. KRITIKA TEKSTA NOVOGA ZAVETA………………………………..

                1. 5. a. Šta je kritika teksta Novoga Zaveta………………………………….

                1. 5. b. Svrstavanje rukopise u tipove teksta………………………………….

                1. 5. v. Uključivanje crkvenog teksta u kritičko istraživanje

                                teksta Novoga Zaveta…………………………………………………….

                2. ISTORIJA KANONA NOVOGA ZAVETA………………………………….

                2. 1. Stari Zavet kao "Pismo" u prvobitnoj Crkvi……………………………

                2. 2. Počeci Novoga Zaveta kao "Pisma"…………………………..

                2. 3. Prve zbirke knjiga Novoga Zaveta…………………………………………

                2. 4. Kraj 2. veka, prekretnica u istoriji kanona………………………………

                2. 5. Rasprave o pojedinim kanonskim knjigama u 3. veku……………………..

                2. 6. Konačno obrazovanje kanona u 4. veku………………………………………

                2. 7. Kanon u Sirijskoj Crkvi…………………………………………………….

                2. 8. Kanon Novoga Zaveta u Crkvi……………………………………………….

                3. JEZIK U KNjIGAMA NOVOGA ZAVETA…………………………………….

                DRUGI DEO………………………………………………………………………..

                UVOD U KNjIGE NOVOGA ZAVETA……………………………………………

                4. JEVANĐELjA……………………………………………………………………

                4. 1. Uopšeno o Jevanđeljimao karakteru i cilju njihovog zapisivanja……

                4. 2. Crkveno predanje pre nastajanja Jevanđelja…………………………………

                4. 3. Predistorija i književni rod kome pripadaju Jevanđelja

                    na osnovu savremenih naučnih istraživanja……………………………….

                5. JEVANĐELjE PO MARKU……………………………………………………..

                5. 1. Hronološko prvenstvo Jevanđelja po Marku

                        u odnosu na ostala Jevanđelja………………………………………………….

                5. 2. Pisac…………………………………………………………………………….

                5. 3. Sadržina………………………………………………………………………..

                5. 4. Svedočenja drevnog crkvenog predanja……………………………………….

                5. 5. Bogoslovske osobenosti jenanđelja………………………………………….

                5. 6. Stil i jezik Jevanđelja………………………………………………………..

                5. 7. Čitaoci, mesto i vreme kada je Jevanđelje napisano………………………

                5. 8. Kraj Jevanđelja………………………………………………………………..

                5. 9. Savremeno istraživanje Jevanđelja po Marku…………………………….

                5. 10. Jevanđelje po Marku i naše vreme………………………………………..

                6. JEVANĐELjE PO MATEJU…………………………………………………..

                6. 1. Sadržina…………………………………………………………………….

                6. 2. Svedočenja drevnog crkvenog predanja…………………………………….

                6. 3. Izvori Jevanđelja…………………………………………………………….

                6. 4. Osnovna bogoslovska gledišta i

                       osobenosti Jevanđelja po Mateju…………………………………………….

                6. 5. Čitaoci, mesto i vreme nastanka………………………………………….

                6. 6. Mesto/Uloga Jevanđelja po Mateju u životu Crkve

                        i u savremenim istraživanjima…………………………………………..

                7. JEVANĐELjE PO LUKI…………………………………………………….

                7. 1. Pisac i uvodna reč o Jevanđelju…………………………………………..

                7. 2. Sadržina……………………………………………………………………

                7. 3. Izvori Jevanđelja po Luki………………………………………………..

                7. 4. Bogoslovska učenja i posebna obeležja ovog Jevanđelja………………..

                7. 5. Jezik Jevanđelja po Luki………………………………………………......

                7. 6. Čitaoci mesto i vreme nastanka Jevanđelja po Luki…………………….

                7. 7. Jevanđelje po Luki i naša epoha…………………………………………..

                8. SINOPTIČKI PROBLEM…………………………………………………

                8. 1. Šta nazivamo „sinoptičkim problemom“……………………………….

                8. 2. Razni predlozi za rešenje „sinoptičkog problema“………………….

                8. 3. Teorija o dva izvora……………………………………………………….

                9. JEVANĐELjE PO JOVANU…………………………………………………

                9. 1. Četvrto Jevanđelje

                        i njegov odnos prema sinoptičkim Jevanđeljima………………………..

                9. 2. Sadržina……………………………………………………………………

                9. 3. Pisac Jevanđelja……………………………………………………………

                9. 4. Jezik i stil četvrtog Jevanđelja…………………………………………..

                9. 5. Vreme, mesto i cilj pisanja Jevanđelja……………………………………

                9. 6. Problemi kritike teksta četvrtog Jevanđelja…………………………..

                9. 7. Bogoslovski značaj četvrtog Jevanđelja………………………………….

                10. DELA APOSTOLSKA……………………………………………………..

                10. 1. Naslov, pisac, kome je delo upućeno i cilj knjige…………………….

                10. 2. Sadržina………………………………………………………………….

                10. 3. Izvori……………………………………………………………………..

                10. 4. Odnos pisca Dela apostolskih prema apostolu Pavlu……………….

                10. 5. Vreme i mesto nastanka…………………………………………………..

                10. 6. Hronologija događaja u Delima apostolskim………………………….

                10. 7. Problem teksta……………………………………………………………

                10. 8. Značaj knjige Dela apostolska za današnju Crkvu…………………….

                11. APOSTOL PAVLE I NjEGOVE POSLANICE………………………..

                11. 1. Život, osobine ličnosti i delo apostola Pavla……………………..

                11. 2. Poslanice………………………………………………………………….

                11. 3. Redosled poslanica apostola Pavla u kanonu Novoga Zaveta………..

                12. PRVA I DRUGA POSLANICA SOLUNjANIMA……………………..

                12. 1. Osnivanje Crkve u Solunu………………………………………………..

                12. 2. Sadržina Prve poslanice Solunjanima………………………………..

                12. 3.Cilj, sadržina i vreme nastanka Prve poslanice Solunjanima………..

                12. 4. Hronološki redosled ove dve poslanice……………………………….

                12. 5. Dve poslanice Solunjanima, začetak hrišćanske književnosti……..

                13. POSLANICA GALATIMA……………………………………………….

                13. 1. Značaj i sadržina poslanice…………………………………………….

                13. 2. Povod, okolnosti i cilj nastanka poslanice………………………….

                13. 3. Vreme i mesto nastanka poslanice.

                          Problem vezan za primaoce………………………………………………

                13. 4. Značaj Poslanice Galatima………………………………………………

                14. PRVA I DRUGA POSLANICA KORINĆANIMA……………………

                14. 1. Osnivanje Crkve u Korintu………………………………………………

                14. 2. Sadržina Prve poslanice Korinćanima……………………………….

                14. 3. Sadržina Druge poslanice Korinćanima………………………………

                14. 4. Vreme nastanka ove dve poslanice………………………………………..

                14. 5. Da li je apostol Pavle, osim Prve i Druge,

                     napisao još poslanica Korinćanima?......................................................

                14. 6. Prva i Druga poslanica Korinćanima

                      u savremenim istraživanjima……………………………………………

                15. POSLANICE IZ SUŽANjSTVA

                   MESTO I VREME NASTANKA………………………………………….

                16. POSLANICA EFESCIMA………………………………………………

                16. 1. Značaj i enciklijski     karakter poslanice……………………………..

                16. 2. Sadržina………………………………………………………………….

                16. 3. Odnos poslanice Efescima prema poslanici Kološanima…………

                16. 4. Osnovne eklisiološke postavke (teze) u poslanici…………………..

                17. POSLANICA FILIPLjANIMA………………………………………

                17. 1. Apostol Pavle i Crkva u Filipima……………………………………

                17. 2. Osobenosti i sadržina poslanice………………………………………

                17. 3. Jedinstvo poslanice………………………………………………………

                17. 4. Ko su jeretici protiv kojih se bori……………………………………

                17. 5. Osnovne pouke u poslanici koje imaju značaj i u naše vreme………..

                18. POSLANICA KOLOŠANIMA………………………………………..

                18. 1. Okolnnosti i cilj sa kojim je napisana poslanica…………………….

                18. 2. Jeretičko učenje u Kolosi………………………………………………..

                18. 3. Sadržina…………………………………………………………………..

                18. 4. Bogoslovska pouka poslanice…………………………………………..

                19. POSLANICA FILIMONU…………………………………………….

                19. 1. Povod i karakter poslanice……………………………………………

                19. 2. Istorijske prilike koje se naziru kroz poslanicu………………….

                19. 3. Vrednost Poslanice Filimonu……………………………………….

                20. POSLANICA RIMLjANIMA …………………………………………

            20. 1. Osnivanje Crkve u Rimu…………………………………………………

                20. 2. Sadržina…………………………………………………………………

                20. 3. Cilj sa kojim je napisana poslanica, mesto i vreme…………………

                20. 4. 16. poglavlje poslanice…………………………………………………

                20. 5. Vrednost Poslanice Rimljanima i njen uticaj kroz vekove…………

                21. PASTIRSKE POSLANICE…………………………………………….

                21. 1. Naziv i primaoci……………………………………………………….

                21. 2. Sadržina…………………………………………………………………

                21. 3. Problem pisca Pastirskih poslanica………………………………..

                21. 4. Vreme i mesto nastanka………………………………………………….

                21. 5. Značaj Pastirskih poslanica za Crkvu………………………………..

                22. POSLANICA JEVREJIMA………………………………………………

                22. 1. Primaoci poslanice i sadržina……………………………………….

                22. 2. Pisac poslanice………………………………………………………….

                22. 3. Vreme nastanka……………………………………………………………

                22. 4. Uloga (mesto) poslanice u bogoslužbenom životu Crkve……………

                23. AUTENTIČNOST POSLANICA APOSTOLA PAVLA…………….

            24. SABORNE POSLANICE………………………………………………….

                25. JAKOVLjEVA POSLANICA……………………………………………..

                25. 1. Pisac poslanice………………………………………………………….

                25. 2. Sadržina………………………………………………………………….

                25. 3. Kanonstvo poslanice…………………………………………………….

                26. PRVA I DRUGA PETROVA SABORNA POSLANICA……………….

                26. 1. Primaoci i sadržina Prve Petrove poslanice…………………………

                26. 2. Pisac, vreme i mesto nastanka

                      Prve saborne poslanice apostola Petra………………………………….

                26. 3. Primaoci i svrha satavljanja Druge poslanice apostola Petra……..

                26. 4. Sadržina Druge poslanice apostola Petra…………………………….

                26. 5. Pisac i kanonstvo Druge poslanice apostola Petra.

                      Mesto i vreme nastanka……………………………………………………

                27. JUDINA POSLANICA …………………………………………………….

                27. 1. Sadržina……………………………………………………………………

                27. 2. Kosu ti jeretici?...........................................................................................

                27. 3. Primaoci, pisac i vreme nastanka poslanice…………………………..

                27. 4. Odnos Judine poslanice prema Drugoj poslanici apostola Petra…..

                27. 5. Mesto poslanice u kanonu………………………………………………..

                28. PRVA, DRUGA I TREĆA JOVANOVA POSLANICA………………….

                28. 1. Sa kojim ciljem je napisana i sadržina Prve poslanice……………..

                28. 2. Druga i Treća poslanica………………………………………………….

                28. 3. Pisac, mesto i vreme nastanka poslanica……………………………….

                28. 4. Comma Johaneum…………………………………………………………

                29. JOVANOVO OTKRIVENjE………………………………………………….

                29. 1. Judejske Apokalipse (Otkrivenja)

                      i hrišćansko Otkrivenje Jovanovo………………………………………

                29. 2. Kratki pregled sadržine Otkrivenja…………………………………….

                29. 3. Središnje tematske osobine ove knjige…………………………………..

                29. 4. Vrste tumačenja Otkrivenja……………………………………………….

                29. 5. Pisac, vreme i mesto nastaka…………………………………………….

                29. 6. Mesto Otkrivenja u kanonu………………………………………………

                29. 7. Otkrivenje i naše doba…………………………………………………..

                30. „APOKRIFNE“ KNjIGE NOVOGA ZAVETA

                      I „AGRAFA“ („NEPISANA“) LOGIJA ISUSOVA…………………..

                30. 1. Apokrifni tekstovi Novoga Zaveta…………………………………….

                30. 2. „Agrafa" logija Isusova……………………………………………………

                HRONOLOŠKA TABELA KNjIGA NOVOGA ZAVETA……………………..

 

 

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004, 2005 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio