УВОД У НОВИ ЗАВЕТ
 

УВОДНА РЕЧ

 Прво издање књиге Увод у Нови Завет којим је обновљено издавање едиције Библијска библиотека углавном је задовољавало потребе студената Богословског факултета, но исто тако и оних читалаца које занимају текстови о светом Писму. Током периода од 1983. до данас, страна библиографија на пољу библијске науке, као и на свим осталим научним пољима, обогаћена је новим делима која додуше не пружају суштински ништа ново, ни нарочито упечатљиво у односу на општу, или посебну проблематику која се тиче књига Новога Завета, она ипак нуде нови материјал и нове аспекте и виђења. У овом другом издању користили смо се и тим најновијим материјалом, до одређеног степена, разуме се, како бисмо остали у оквирима циља коме тежи едиција Библијска библиотека, па смо забележили нова издања углавном из области издавања текста и превођења Новога Завета. Само се по себи разуме да смо у библиографији сваког поглавља та дела и навели у овом издању Увода у Нови Завет.
У Уводној речи првог издања, у коме смо, 1983. године, мој незаборавни колега Василије Стојанос и ја, одредили богословске оквире и практичне циљеве едиције Библијска библиотека, написали смо следеће: Што се тиче духа целокупне едиције, имамо на уму да он треба да буде у служби Цркве, да служи назидању народа Божијег. То значи да буде принос живој речи целокупног Јеванђеља, непорочној, непомућеној и схваћеној од савременог човека. Верност црквеном предању, искреност у суочавању са савременом проблематиком, приврженост Цркви у ставу и (егсистенцијалном) животном опредељењу, то су принципи на којима почива ова едиција чак и онда када због објективне слабости писац није кадар да их оствари упркос својој жудњи. Преостаје увек добро настројење да се промишља реч Господња, онако како то налаже Други канон Седмог Васељенског сабора, промишљено
  а не тек површно.

Јоанис Каравидопулос 

САДРЖАЈ

 

                УВОДНА РЕЧ.

                1. Шта је Нови Завет..

                2. Шта је предмет изучавања Увода у Нови Завет

                3. Кратки историјски преглед.........................................

                4. Увод у Нови Завет у савремено доба.........................................

                БИБЛИОГРАФИЈА.........................................

                СКРАЋЕНИЦЕ.......................................

                ПРВИ ДЕО.......................................

                ТЕКСТ, КАНОН И ЈЕЗИК НОВОГА ЗАВЕТА..

                1. ИСТОРИЈА ТЕКСТА НОВОГА ЗАВЕТА

                1. 1.ИСТОРИЈА РУКОПИСНОГ ТЕКСТА..

                1. 1. а. Материјал за писање.

                1. 1. б. Врсте рукописа..

                1. 1. в. Најзначајнији рукописи

                1. 1. г. Старе поделе текста..

                1. 2. ДРЕВНИ ПРЕВОДИ НОВОГА ЗАВЕТА....................................

                1. 2. а. Латински преводи....................................

                1. 2. б. Сиријански преводи.

                1. 2. в. Остали древни преводи

                1. 2. г. Новогрчки преводи Новога Завета.

                1. 3. ЦИТИРАЊЕ НОВОГА ЗАВЕТА

                        У ДЕЛИМА ОТАЦА ЦРКВЕ.

                1. 4. ИСТОРИЈА ШТАМПАНОГ ТЕКСТА.

                1. 4. а. Од Еразма до издања Теџтус рецептус.....................................................

                1. 4. б. Од издања Теџтус рецептус до критичких издања..

                1. 4. в. Издања Новога Завета у православној Цркви

                1. 4. г. Издања литургијских (богослужбених) штива (авнагнњ,смата)

                            (Јеванђеља и Апостола).

                1. 5. КРИТИКА ТЕКСТА НОВОГА ЗАВЕТА..

                1. 5. а. Шта је критика текста Новога Завета.

                1. 5. б. Сврставање рукописе у типове текста.

                1. 5. в. Укључивање црквеног текста у критичко истраживање

                                текста Новога Завета.

                2. ИСТОРИЈА КАНОНА НОВОГА ЗАВЕТА.

                2. 1. Стари Завет као "Писмо" у првобитној Цркви

                2. 2. Почеци Новога Завета као "Писма"..

                2. 3. Прве збирке књига Новога Завета

                2. 4. Крај 2. века, прекретница у историји канона

                2. 5. Расправе о појединим канонским књигама у 3. веку..

                2. 6. Коначно образовање канона у 4. веку

                2. 7. Канон у Сиријској Цркви.

                2. 8. Канон Новога Завета у Цркви.

                3. ЈЕЗИК У КЊИГАМА НОВОГА ЗАВЕТА.

                ДРУГИ ДЕО..

                УВОД У КЊИГЕ НОВОГА ЗАВЕТА

                4. ЈЕВАНЂЕЉА

                4. 1. Уопшено о Јеванђељимао карактеру и циљу њиховог записивања

                4. 2. Црквено предање пре настајања Јеванђеља

                4. 3. Предисторија и књижевни род коме припадају Јеванђеља

                    на основу савремених научних истраживања.

                5. ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО МАРКУ..

                5. 1. Хронолошко првенство Јеванђеља по Марку

                        у односу на остала Јеванђеља.

                5. 2. Писац.

                5. 3. Садржина..

                5. 4. Сведочења древног црквеног предања.

                5. 5. Богословске особености јенанђеља.

                5. 6. Стил и језик Јеванђеља..

                5. 7. Читаоци, место и време када је Јеванђеље написано

                5. 8. Крај Јеванђеља..

                5. 9. Савремено истраживање Јеванђеља по Марку.

                5. 10. Јеванђеље по Марку и наше време..

                6. ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО МАТЕЈУ..

                6. 1. Садржина.

                6. 2. Сведочења древног црквеног предања.

                6. 3. Извори Јеванђеља.

                6. 4. Основна богословска гледишта и

                       особености Јеванђеља по Матеју.

                6. 5. Читаоци, место и време настанка.

                6. 6. Место/Улога Јеванђеља по Матеју у животу Цркве

                        и у савременим истраживањима..

                7. ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЛУКИ.

                7. 1. Писац и уводна реч о Јеванђељу..

                7. 2. Садржина

                7. 3. Извори Јеванђеља по Луки..

                7. 4. Богословска учења и посебна обележја овог Јеванђеља..

                7. 5. Језик Јеванђеља по Луки......

                7. 6. Читаоци место и време настанка Јеванђеља по Луки.

                7. 7. Јеванђеље по Луки и наша епоха..

                8. СИНОПТИЧКИ ПРОБЛЕМ

                8. 1. Шта називамо синоптичким проблемом.

                8. 2. Разни предлози за решење синоптичког проблема.

                8. 3. Теорија о два извора.

                9. ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО ЈОВАНУ

                9. 1. Четврто Јеванђеље

                        и његов однос према синоптичким Јеванђељима..

                9. 2. Садржина

                9. 3. Писац Јеванђеља

                9. 4. Језик и стил четвртог Јеванђеља..

                9. 5. Време, место и циљ писања Јеванђеља

                9. 6. Проблеми критике текста четвртог Јеванђеља..

                9. 7. Богословски значај четвртог Јеванђеља.

                10. ДЕЛА АПОСТОЛСКА..

                10. 1. Наслов, писац, коме је дело упућено и циљ књиге.

                10. 2. Садржина.

                10. 3. Извори..

                10. 4. Однос писца Дела апостолских према апостолу Павлу.

                10. 5. Време и место настанка..

                10. 6. Хронологија догађаја у Делима апостолским.

                10. 7. Проблем текста

                10. 8. Значај књиге Дела апостолска за данашњу Цркву.

                11. АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ЊЕГОВЕ ПОСЛАНИЦЕ..

                11. 1. Живот, особине личности и дело апостола Павла..

                11. 2. Посланице.

                11. 3. Редослед посланица апостола Павла у канону Новога Завета..

                12. ПРВА И ДРУГА ПОСЛАНИЦА СОЛУЊАНИМА..

                12. 1. Оснивање Цркве у Солуну..

                12. 2. Садржина Прве посланице Солуњанима..

                12. 3.Циљ, садржина и време настанка Прве посланице Солуњанима..

                12. 4. Хронолошки редослед ове две посланице.

                12. 5. Две посланице Солуњанима, зачетак хришћанске књижевности..

                13. ПОСЛАНИЦА ГАЛАТИМА.

                13. 1. Значај и садржина посланице.

                13. 2. Повод, околности и циљ настанка посланице.

                13. 3. Време и место настанка посланице.

                          Проблем везан за примаоце

                13. 4. Значај Посланице Галатима

                14. ПРВА И ДРУГА ПОСЛАНИЦА КОРИНЋАНИМА

                14. 1. Оснивање Цркве у Коринту

                14. 2. Садржина Прве посланице Коринћанима.

                14. 3. Садржина Друге посланице Коринћанима

                14. 4. Време настанка ове две посланице..

                14. 5. Да ли је апостол Павле, осим Прве и Друге,

                     написао још посланица Коринћанима?......................................................

                14. 6. Прва и Друга посланица Коринћанима

                      у савременим истраживањима

                15. ПОСЛАНИЦЕ ИЗ СУЖАЊСТВА

                   МЕСТО И ВРЕМЕ НАСТАНКА.

                16. ПОСЛАНИЦА ЕФЕСЦИМА

                16. 1. Значај и енциклијски     карактер посланице..

                16. 2. Садржина.

                16. 3. Однос посланице Ефесцима према посланици Колошанима

                16. 4. Основне еклисиолошке поставке (тезе) у посланици..

                17. ПОСЛАНИЦА ФИЛИПЉАНИМА

                17. 1. Апостол Павле и Црква у Филипима

                17. 2. Особености и садржина посланице

                17. 3. Јединство посланице

                17. 4. Ко су јеретици против којих се бори

                17. 5. Основне поуке у посланици које имају значај и у наше време..

                18. ПОСЛАНИЦА КОЛОШАНИМА..

                18. 1. Околнности и циљ са којим је написана посланица.

                18. 2. Јеретичко учење у Колоси..

                18. 3. Садржина..

                18. 4. Богословска поука посланице..

                19. ПОСЛАНИЦА ФИЛИМОНУ.

                19. 1. Повод и карактер посланице

                19. 2. Историјске прилике које се назиру кроз посланицу.

                19. 3. Вредност Посланице Филимону.

                20. ПОСЛАНИЦА РИМЉАНИМА

            20. 1. Оснивање Цркве у Риму

                20. 2. Садржина

                20. 3. Циљ са којим је написана посланица, место и време

                20. 4. 16. поглавље посланице

                20. 5. Вредност Посланице Римљанима и њен утицај кроз векове

                21. ПАСТИРСКЕ ПОСЛАНИЦЕ.

                21. 1. Назив и примаоци.

                21. 2. Садржина

                21. 3. Проблем писца Пастирских посланица..

                21. 4. Време и место настанка.

                21. 5. Значај Пастирских посланица за Цркву..

                22. ПОСЛАНИЦА ЈЕВРЕЈИМА

                22. 1. Примаоци посланице и садржина.

                22. 2. Писац посланице.

                22. 3. Време настанка

                22. 4. Улога (место) посланице у богослужбеном животу Цркве

                23. АУТЕНТИЧНОСТ ПОСЛАНИЦА АПОСТОЛА ПАВЛА.

            24. САБОРНЕ ПОСЛАНИЦЕ.

                25. ЈАКОВЉЕВА ПОСЛАНИЦА..

                25. 1. Писац посланице.

                25. 2. Садржина.

                25. 3. Канонство посланице.

                26. ПРВА И ДРУГА ПЕТРОВА САБОРНА ПОСЛАНИЦА.

                26. 1. Примаоци и садржина Прве Петрове посланице

                26. 2. Писац, време и место настанка

                      Прве саборне посланице апостола Петра.

                26. 3. Примаоци и сврха сатављања Друге посланице апостола Петра..

                26. 4. Садржина Друге посланице апостола Петра.

                26. 5. Писац и канонство Друге посланице апостола Петра.

                      Место и време настанка

                27. ЈУДИНА ПОСЛАНИЦА .

                27. 1. Садржина

                27. 2. Косу ти јеретици?...........................................................................................

                27. 3. Примаоци, писац и време настанка посланице..

                27. 4. Однос Јудине посланице према Другој посланици апостола Петра..

                27. 5. Место посланице у канону..

                28. ПРВА, ДРУГА И ТРЕЋА ЈОВАНОВА ПОСЛАНИЦА.

                28. 1. Са којим циљем је написана и садржина Прве посланице..

                28. 2. Друга и Трећа посланица.

                28. 3. Писац, место и време настанка посланица.

                28. 4. Цомма Јоханнеум

                29. ЈОВАНОВО ОТКРИВЕЊЕ.

                29. 1. Јудејске Апокалипсе (Откривења)

                      и хришћанско Откривење Јованово

                29. 2. Кратки преглед садржине Откривења.

                29. 3. Средишње тематске особине ове књиге..

                29. 4. Врсте тумачења Откривења.

                29. 5. Писац, време и место настака.

                29. 6. Место Откривења у канону

                29. 7. Откривење и наше доба..

                30. АПОКРИФНЕ КЊИГЕ НОВОГА ЗАВЕТА

                      И АГРАФА (НЕПИСАНА) ЛОГИЈА ИСУСОВА..

                30. 1. Апокрифни текстови Новога Завета.

                30. 2. Аграфа" логија Исусова

                ХРОНОЛОШКА ТАБЕЛА КЊИГА НОВОГА ЗАВЕТА..

 

 

 
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004, 2005 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio