IZIŠLA IZ ŠTAMPE MONOGRAFIJA O MANASTIRU KRKI

     U izdanju izdavačke ustanove ISTINA Eparhije dalmatinske iz štampe je upravo izišla monografija o manastiru Krki pisana uporedo na srpskom i engleskom jeziku.

 

Sadržaj:

Uvod, istorija, riznica, arhitektura, monaški život, Bogoslovija „Sveta Tri Jerarha“.

Izdvajamo iz sadržaja:

UVOD

     Manastir Krka je od svoga nastanka (1345) bio i ostao duhovni i kulturni centar Eparhije dalmatinske, te uz manastire Krupu (1317) i Dragović (1395), stub Pravoslavlja i čuvar vere i kulture dalmatinskih Srba.

     Manastir je podigla Jelena Šubić, ćerka svetog Stefana Dečanskog i rođena sestra cara Dušana (1331-1355), na mestu gde je sveti apostol Pavle sa svojim učenicima propovedao Hrišćanstvo u Dalmaciji, što svedoče i potvrđuju ranohrišćanske katakombe, koje se nalaze u kripti ispod oltara današnje manastirske crkve.

     Manastir Krka je od svoga osnivanja do danas živeo životom pravoslavnih Srba severne Dalmacije kada su oni stradali i on je stradao sa njima, kada su oni duhovno vaskrsavali i manastir se obnavljao. Postojanost manastira Krke, bez obzira na njegova mnogobrojna istorijska stradanja, potvrđuje da je ova svetinja utemeljena blagoslovom Božijim na propovedi svetih apostola i hrišćanskom mučeništvu. Tu postojanost dokazuje i pokazuje njegov nebeski zaštitinik sveti arhangel Mihailo, kome je ova svetinja posvećena i koji je kao nebeski vojskovođa čuvao i čuva ovu svetinju tako da ona, iako u kanjonu reke Krke, bude grad koji na gori stoji i svetlost ovoga sveta.

     Shodno drevnom svetootačkom i svetosavskom Predanju, pri manastiru Krki je još 1615. osnovano bogoslovsko učilište iz kojega su do sada izašli mnogobrojni episkopi, sveštenici, monasi, kao i kulturni i prosvetni radnici značajni za istoriju ove svetinje, ali i za život Srba u Dalmaciji, kao i celokupnoga srpskog naroda i Srpske Pravoslavne Crkve.

     Bogatu istoriju manastira Krke pokazuje i manastirska riznica sa preko 2. 000 eksponata i predmeta, koju sačinjavaju drevne pravoslavne ikone, rukopisne bogoslužbene knjige iz 15. i 16. veka, bogoslužbeni predmeti i svešteničke odežde, među kojima je najpoznatiji epitrahilj Svetog Save. Svetom Savi, prvom srpskom prosvetitelju i učitelju je i posvećena kapela u kripti manastira Krke, a sada se u okviru manastirskog konaka gradi i kapela svetog apostola Pavla, prosvetitelja Dalmacije.

     Nadamo se da će objavljivanje ove Monografije manastira Krke sačuvati i približiti, kako rečju, tako i slikom, značaj i lepotu ovoga manastira, ne samo pravoslavnim Srbima, nego i svim drugim narodima, koji u poslednjih nekoliko godina u velikom broju sa svih strana sveta posećuju ovu svetinju.

     Blagodarimo Gospodu i svetima Njegovim na pojavljivanju Monografije u ovom teškom i stradalnom vremenu, kao i svima onima koji su svojim radom doprineli da ova knjiga izađe. Njen smisao je da skrivenu, duhovnu lepotu ove svetinje učini dostupnu svima i tako produži misiju manastira Krke i u naše vreme.

Episkop dalmatinski
FOTIJE

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004, 2005 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio