PISMO PATRIJARHA SRPSKOG G. PAVLA
BOŽI BIŠKUPIĆU
MINISTRU KULTURE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Njegova Svetost Patrijarh srpski G. Pavle, 4. januara 2007. godine uputio je pismo g. Boži Biškupiću, ministru kulture Republike Hrvatske, koje prenosimo u celini:

Njegovom Prevashodstvu

Gospodinu BOŽI BIŠKUPIĆU

Ministru Kulture Republike Hrvatske

Z a g r e b

POŠTOVANI GOSPODINE MINISTRE,

Nedavno je turističko-kulturna zajednica grada Skradina, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku, postavila tablu na ulaz starog grada Bribira, na kojoj ne piše da na Bribiru postoji Srpska Pravoslavna Crkva Svetog Joakima i Ane, u kojoj se redovno vrše bogosluženja i ostaci crkve Svetog Jovana Krstitelja, već se samo pominje “starohrvatska crkva iz 13. veka, i temelji crkve svetog Ivana iz 11-13. veka.“ Ovaj čin je izazvao uznemirenost kod lokalnog srpsko-pravoslavnog stanovništva, koje je jako osetljivo kad su u pitanju njegove svetinje na samoj Bribirskoj glavici.

Dakle, nemamo pretenziju da osporavamo pravo Ministarstvu kulture Republike Hrvatske pod čijom je ingerencijom i Zavod za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku, te turističko-kulturna zajednica grada Skradina, ili da se mešamo u poslove njegove nadležnosti među koje spada i obeležavanje spomenika kulture (sakralnih i dr.), naprotiv, to pozdravljamo i radujemo se, ali istovremeno ne želimo da se  preimenuju ničije svetinje, pa ni naše.

Mi znamo i ne osporavamo da je Bribir graditeteljska baština slavne porodice Šubića u kojoj je bila i Jelena Šubić iz loze Nemanjića, ali samo postavljamo pitanje zaštite nacionalnog i kulturno-verskog interesa srpskog naroda i Srpske Pravoslavne Crkve u ovom i drugim slučajevima na području Republike Hrvatske. Osim „bribirskog slučaja“, koji traje još od vremena Stjepana Gunjače i „hrvatskog proljeća“, želimo Vas podsetiti i na slučajeve crkve Hrista Spasitelja u Cetini, crkve u Uzdolju kod Dalmatinskog Kosova, crkve u Parčićima kod Bjeline koje su brutalno uzurpirane od strane rimokatoličke crkve, odnosno Ministarstva za kulturu.

U ovim slučajevima pozivamo se na Rezoluciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u kojoj se u poglavlju VI, a koje se odnosi na regionalnu saradnju pod tačkom d. kaže: „da države nastale raspadom Jugoslavije zaštite svu kulturnu baštinu i istorijske spomenike na svojoj teritoriji koji su povezani sa istorijskim korenima i nacionalnim i verskim identitetom susednih zemalja“. Podrazumeva se da je ovde reč o verskom i nacionalnom identitetu srpskog naroda u Hrvatskoj, odnosno Srpske Pravoslavne Crkve.

S obzirom na to da se na Bribirskoj glavici nalaze gorepomenute svetinje Srpske Pravoslavne Crkve, apelujemo na Vas da intervenišete kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku da se ovaj princip dosledno poštuje, kako bi se izbegli nesporazumi, a lokalno srpsko-pravoslavno stanovništvo umirilo. Ukoliko, pak, postoje naučno-istorijska neslaganja oko nekog istorijskog i sakralnog objekta, smatramo da bi trebalo pozvati stručnjake (istoričare, arheologe, istoričare umetnosti i dr.) da o tome donesu konačnu reč.

U nadi da ćete Nas, Gospodine Ministre, pravilno razumeti i učiniti sve što je do Vas da se pozitivno reši navedeni problem, primite izraze naše zahvalnosti.

AEM i Patrijarh srpski

G. Pavle

preuzeto sa sajta Srpske pravoslavne Crkve
 

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio