PREDSTAVNICI MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA
R. HRVATSKE U POSETI MANASTIRU KRKI

          Visoka delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova R. Hrvatske, koju su sačinjavali g. Đoko Tepša, pomoćnik Ministra unutrašnjih poslova iz Zagreba, načelnik Policijske uprave šibensko-kninske županije g. Peran Branko, načelnik općine Kistanje g. Slobodan Rončević sa svojim saradnicima dana 28. februara 2007.g. posetila je manastir Krku gde su posle obilaska znamenitosti manastira razgovarali sa predstavnicima Eparhije dalmatinske.

          Tema razgovora je bila aktualno stanje na prostoru općine Kistanje kao i čitave Šibensko-kninske županije. Konstatovano je između ostalog da incidenti koji su se u poslednje vreme događali moraju biti rešeni, te da svi građani ovoga područja bez obzira na veru i nacionalnu pripadnost kao i njihova imovina, moraju biti zaštićeni kako to priliči modernim evropskim demokratijama i pravnim državama.

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio