APEL ZA OBNOVU PRAVOSLAVNIH
CRKAVA U SKRADINU

STARI HRAM SV. SPIRIDONA U SKRADINU

          Stari hram Sv. Spiridona po predanju potiče iz XIV veka (1348. god.), iz vremena carice Jelene Šubić, ktitorke manastira Krke, koja je, stolujući na Bribiru, podigla hram sv. Spiridona za pravoslavne Srbe u Skradinu. Današnji ostaci hrama potiču iz druge polovine XVII veka. Krajem istog vijeka, ova crkva je srušena, a ponovo je obnovljena 1754. god.

          U Dalmaciji je, pored Končarevićeve škole u Benkovcu, 1734. god. pri hramu sv. Spiridona u Skradinu postojala srpska škola, koja je ,,dugo tolerisana”. Dvadesetak godina posle njenog osnivanja, pravoslavnom svešteniku je dozvoljeno da može svake nedelje poučavati vernike pravoslavnom hrišćanskom učenju.

U skradinskoj školi je 1755. god. predavao hilandarski monah Jefrem Karelski, a posle njega (1756-1759) Kiril Živković, koji je kasnije hirotonisan za episkopa slavonskog. Jedno vreme je u Skradinu predavao i Spiridon Aleksijević, sabrat manastira Dragovića, rodom iz Žitomislića u Hercegovini. On je napisao autobiografiju pod naslovom ,,Spomenаk Miloradov”, a sarađivao je i u Srpsko-dalmatinskom magazinu.

          U skradinskoj školi je od 1769. god, predavao i Dositej Obradović, koji je u Dalmaciju došao zaslugom Danila Jakšića.

NOVI HRAM

          Novi hram Sv. Spiridona je sagrađen u XIX vijeku, u periodu od 1863. do 1876. god, a osvećen je 1878. god. od strane tadašnjeg episkopa dalmatinskog Stefana Kneževića.

          Zvonici novoga hrama Sv. Spiridona su dograđeni 1893. god, uz pomoć austro-ugarskog cara Franje Josifa I, koji je prolazeći kroz Skradin, pomogao obnovu ovoga jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih objekata pravoslavnih Srba skradinskoga kraja.

          Na žalost, ovaj hram Sv. Spiridona je granatiran u poslednjem ratu na prostorima Dalmacije i vapije za što hitnijom obnovom.

          Svi zainteresovani za obnovu crkava Sv. Spiridona u Skradinu, svoje priloge mogu poslati na sledeće brojeve žiro-računa:

Crkvena opština Skradin

Kunski žiro-račun: RAIFFEISEN BANK Austria d.d. Zagreb

2484008-1103054244

Devizni žiro-račun: 2100055418 Swift RZBHHR2X

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio