BUDUĆNOST PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVLjA

     Živimo u svetu koji se rapidno menja. Jezici koji su se nekada odnosili na veoma udaljene delove sveta, sada se skoro posvednevno mogu čuti na našim ulicama i u našim radnjama. Jela koja su nekad zvučala sasvim egzotično danas su deo našeg uobičajenog jelovnika – tako i ruku pod ruku sa hamburgerima u prodavnicama brze hrane. Mnoštvo novih reči i izraza je ušlo u svakodnevnu upotrebu za samo nekoliko desetleća: internet, sajber prostor, virtuelna zajednica,  genetski inžinjering, globalizacija. Danas čak imamo i stručnjake za futuristiku. A nakon 11. septembra 2001 g. neke od nas moraju podsetiti kako je svet postao mali, i kako smo svi mi ranjivi.

     Kako da pravoslavlje odgovori na izazove ovog promenjivog sveta? Kakva je budućnost pravoslavnog bogoslovlja? Prvi odgovor koji se sam po sebi nameće jeste da moramo sačuvati veru koju nam predaše Sveti Oci, da podražavamo Gospoda Isusa Hrista, koji je isti i juče i danas i sutra, da budemo revnosni u čuvanju Svetog Predanja, koje je održalo i krepilo pravoslavne hrišćane kroz sve vekove. Ovo je lako reći. Mnogo je teže precizirati kako da posvedočimo tu veru ovde i sada. Pravoslavno bogoslovlje ima veoma bogate izvore iz kojih uvek može crpiti nove sokove – Sveto Pismo, dela Svetih Otaca i žitija Svetih. Ali zbog naše nostalgije za prošlošću, koliko god ona slavna bila, ne bismo smeli zaboraviti drugu očiglednu i važnu istinu: da je Hristos poslao svoje učenike u svet da sve narode nauče i da u svakoj novoj civilizaciji propovedaju Reč Božiju. Pravoslavno bogoslovlje u budućnosti mora ostati verno Predanju, ali upravo zato ono se mora posvetiti i misiji tj. širenju Reči Božije. Dosadna ponavljanja nisu dovoljna. U budućnosti, Pravoslavna teologija će se morati pozabaviti gomilom pitanja koja bi pre samo jednu generaciju bila nezamisliva. Ona mora verno propovedati Reč Božiju, ali na takav način da se uključe sve nove reči i izrazi – te stvarnost koja se iza njih krije – koje srećemo i koristimo u svakodnevnom životu.

     Od problema sa kojima će se pravoslavno bogoslovlje u budućnosti suočavati, odmah pred očima iskrsavaju etička pitanja. Nova biološka i medicinska dostignuća povlače za sobom veoma važna pitanja o smislu samog života. S jedne strane, ova dostignuća mogu poboljšati sam kvalitet života, ili ga barem u izvesnim slučajevima produžiti, ali s druge strane, ona mogu narušiti svetinju života od samog njenog začeća.

     Moraju se takođe uzeti u obzir i najnovija dostignuća na polju tehnologije informacija. U našim pomesnim Crkvama danas, tradicionalisti i modernisti mogu se trviti o mnogim pitanjima, ali sasvim je očigledno da se i jedni i drugi sasvim lepo snalaze na internetu, i zadobijaju brojnu publiku preko prelepo uređenih elektronskih prostora. Do sada smo koristili ova sredstva komunikacije da bismo širili svoje bogoslovlje, ali još nismo počeli da bogoslovstvujemo o značaju tih elektrosnih medija.

      Pitanja koja se tiču odnosa Hrišćanstva i kulture takođe moraju biti iznova preispitana. Pravoslavlje je kroz istoriju pokazalo neverovatnu mogućnost prilagođavanja različitim kulturama, čak i preobražavanja istih. Međutim, ponekad se, mi pravoslavni hrišćani nađemo u iskušenju da poistovećujemo našu veru sa nekom kulturom, čak i sa nekom drevnom ili imaginarnom kulturom, te nam je teško da sagledamo mogućnost novog kulturološkog izraza Pravoslavlja. Da li će ikada postojati autentično američki izraz Pravoslavlja? Ovde mnogo toga zavisi o tome šta znači biti pravoslavan, a šta znači biti Amerikanac – problem koji takođe treba uzeti u obzir.

     Pravoslavno bogoslovlje može koristiti svoje prebogate izvore u rešavanju ovih i mnogih drugih pitanja. Danas mnogi visoko obrazovani, muškarci i žene, mirajni i sveštenici žele da podele svoju veru sa drugima. Osim toga, u svetu u kojem knjiško bogoslovlje gubi svoj uticaj, a živo svetootačko bogoslovlje i pravoslavno bogoslovlje u bojama vizantijske ikone može pružiti nenamteljivo, ali veoma jasno svedočanstvo vere kojom živimo. Budućnost pravoslavnog bogoslovlja u mnogome zavisi ne samo od naše spremnosti da se bavimo modernim izazovima i problemima, već i od naše sposobnosti da prepoznamo izvore koje imamo u Svetom Predanju.

                                                                      Džon H. Erikson
                             
dekan Bogoslovskog fakulteta
Sv. Vladimir
u Njujorku

           prevod s engleskog:
Sestrinstvo Trojeručice – Šibenik

.

   
 

* КОНТАКТ -:_:- KONTAKT *
:  :  :
Copyright © 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio