APEL ZA OBNOVU MANASTIRA SV. LAZARICE
NA DALMATINSKOM KOSOVU

           Draga braćo i sestre,

           Još je davno rekao premudri car Solomon Svemu pod nebom ima vrijeme vrijeme kad se ruši i vrijeme kad se gradi (Knj. prop. 3, 2).

     Hvala Bogu, da je nama, današnjoj generaciji pravoslavnih Srba u Dalmaciji, Bog sada dao vreme da gradimo i obnavljamo. Radeći tako, približićemo se svojim precima, koji su živeli u mnogo težim uslovima od nas, ali su gradeći i obnavljajući, podigli mnoge crkve i manastire na prostorima dalmatinske Eparhije.

     U poslednjih deset godina sa malim sredstvima, ali sa velikom ljubavlju i pomoći našega naroda, obnovljeno je dosta crkava i naši manastiri Krka, Krupa i Dragović. Oko ovih svetinja se čitave godine, a posebno na dalmatinskim saborima i danas okupljaju pravoslavni Srbi, učeći se svojoj veri, svome jeziku i svojoj kulturi.

     Jedno od takvih velikih dela obnove stoji pred nama, a to je obnova zavetne crkve - manastira Sv. Lazarice na Dalmatinskom Kosovu, koju je osvetio veliki dalmatinski vladika Stefan Knežević, a pred Drugi svetski rat 1939. god, vladika Irinej Đorđević je proglasio manastirom i metohom manastira Krke. Od tada pa do danas, Sv. Lazarica je postala mesto neprestane molitve Bogu i sv. caru Lazaru kao i svim mučenicima i novomučenicima Srpske Pravoslavne Crkve.

     U tom smislu, mi smo prošle godine formirali Odbor za obnovu manastira Sv. Lazarice na Dalmatinskom Kosovu, u koji su se već do sada učlanili mnogi pravoslavni Srbi sa svih kontinenata, želeći da daju svoj doprinos, kako bi ova svetinja zasijala punim sjajem i pomogla sveukupnoj duhovnoj obnovi Srba, koji danas žive u Dalmaciji, a da bi bila putokaz i svima onima pravoslavnim Srbima, koji iz izbeglištva žele da se vrate svojim kućama i svojim ognjištima.

     Na nama, današnjim pravoslavnim Srbima je ostalo da sačuvamo i obnovimo ovu svetinju, kako bi je predali novim, mladim generacijama koje dolaze. Nije slučajno narodni pesnik rekao da obnavljajući svoje svetinje, mi ustvari obnavljamo sebe, ali ne samo sebe, nego i buduća pokolenja, koja će se vaspitavati u duhu svetosavlja i najuzvišenijih ideala kosovske etike.

     Srpska Pravoslavna Crkva i naši vernici kako sa prostora Dalmatinskog Kosova, tako i sa celokupnog prostora Eparhije dalmatinske, unapred zahvaljuje svima onima koji će se uključiti u ovo veliko bogougodno delo i pomoći obnovu ove svetinje, kod koje su se pravoslavni Srbi kroz vekove Bogu molili i čuvali spomen na sv. kneza Lazara, sećajući se kosovskog Zaveta da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. 

Dobrovoljne priloge možete uplatiti na račun kod RBA d.d.

kunski: 2484008-1104157944
devizni: 2100127475-
IBAN HR9124840082100127475
Swift RZBHHR2X