JEVANĐELjE PO MARKU

          U okviru izdavačke delatnosti Istine - izdavačke ustanove Eparhije dalmatinske štampana je knjiga prof.dr. Joanisa Karavidopulosa „Jevanđelje po Marku“.

Ovo je jedna od najpoznatijih knjiga uglednog profesora solunskog Bogoslovskog fakulteta dr. Karavidopulosa, koja je namenjena kako bogoslovskoj omladini tako i svima onima, koji se interesuju istinom Svetoga Jevanđelja.

U predgovoru svome tumačenju Markovog Jevađelja prof. Karavidopulos posebno naglašava da je Markovo Jevanđelje prvo napisano Jevanđelje od četiri poznata kanonska Jevanđelja i da je jevanđelist Marko začetnik novog žanra u hrišćanskoj književnosti, pa i u književnosti uopšte, koji se naziva „Radosna vest“.