OBAVJEŠTENjE POVODOM
RADOVA ISPRED MANASTIRA KRUPE

         Pošto se u poslednje vreme mnogo ljudi interesuje o radovima koji su nedavno počeli u manastiru Krupi, a tiču se obnove ekonomskih zgrada ispred manastira porušenih od II svetskog rata - Uprava manastira obaveštava sve dobronamerne vernike o sledećem:  

  1. Manastirska uprava nije prodala ni jedan djelić manastirske zemlje, niti to može učiniti.
  2. Deo terena na kome se nalaze ekonomske zgrade ispred manastira Krupe sa legalnim ugovorom izdan je pod koncesiju g. Radovanu Čiči iz Novog Sada, koji je rodom iz ovih krajeva, a do sada je na mnogo načina već pomogao obnovu manastira Krupe.
  3. Svi radovi koji se izvode ispred manastira imaju za cilj obnovu dotrajalih ekonomskih zgrada i njihovo privođenje pravoj svrsi, a to je kulturna i duhovna obnova nemanjićkoga manastira Krupe. Svi radovi se izvode pod nadzorom Ministarstva kulture, to jest Zavoda za zaštitu spomenika iz Zadra.
  4. Uz radove na obnovi ekonomskih zgrada ispred manastira Krupe izvršiće se obnova starih suhozida oko manastirskog imanja, zatim čišćenje reke i uređenje okolnog terena, a sve u skladu sa zakonima Parka prirode Velebit.
  5. Ugovor o kocesiji koji je sklopljen sa g. Radovanom Čičom na prvom mestu štiti duhovnu i kulturnu vrednost samog manastira  Krupe, a zatim se obavezuje i na  držanje strogih normi koji u ovakvim slučajevima propisuje Ministarstvo kulture R. Hrvatske, kao i Park prirode Velebit.
  6. Kad ovi radovi na obnovi ekonomskih zgrada budu gotovi manastir Krupa bi trebao postati mesto organizovanih turističkih poseta, kako iz opštine Obrovac, tako i iz čitave zadarske županije. Očuvanju starine i lepote manastira Krupe verujemo da će doprineti i ovi obnovljeni ekonomski objekti koji će biti urađeni u etno-stilu i kao takvi činiti jednu kulturno duhovnu celinu sa samim manastirom.
  7. Uprava manastira Krupe smatra da će ovaj odgovor biti dovoljan svim dobronamernim ljudima i poštovaocima manastira Krupe. Manastir Krupa je od svog osnivanja 1317.g. doživljavao velike tragedije i razaranja, ali se hvala Bogu i obnovljao. Mi se sada nalazimo upravo u periodu obnove ove drevne svetinje dalmatinske Eparhije i molimo sve dobronamerne ljude da se uključe i pomognu obnovu ovog manastira. Ni u kom slučaju da ne slušaju glasine, koje ne žele dobro ovome manastiru i njegovoj obnovi. Anticrkvene snage koje su kroz istoriju rušile ovu svetinju bi i danas najviše želele da vide manastir Krupu kao jednu trajnu ruševinu. Njih moramo upoznati da je Bog gospodar istorije i da je manastir Krupa posvećen Presvetoj Bogorodici zaštitnici ove svetinje, pa se mi nadamo da će blagoslov Božji i molitve Presvete Bogorodice sačuvati i doprineti obnovi ove svetinje i u ova naša teška vremena.

Uprava manastira Krupe

   
 

*
КОНТАКТ -:_:-
KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio