Prikaz knjige „Sveti oci o depresiji“
mr Dragan G. Karan

          Knjiga pod naslovom Sveti oci o depresiji, koja se nedavno pojavila u izdanju Eparhije dalmatinske, jeste antologija svetootačke misli o depresiji. Čitaocu se pruža mogućnost da se na 170 strana upozna sa svetootačkim tj. crkvenim pristupom ovoj bolesti sa kojom se savremeni čovek svakodnevno susreće – ako ne u svojoj porodici, sigurno u svojoj okolini. 
          Depresija je poremećeno stanje osećanja, koje čoveku i njegovoj porodici kvari kvalitet života. Po svojim simptomima veoma se lako prepoznaje kao bolest, ali se ne leči lako. Svakodnevne ekstremne promene raspoloženja čine život čoveka obolelog od depresije veoma teškim i za njega i za njegovu porodicu. Savremena medicina kroz psihijatriju i psihologiju ne uspeva u potpunosti da pruži odgovor o uzroku nastanka depresije, što je otežavajuća okolnost u prevenciji ovog opakog duševnog, emocionalnog poremećaja.
          Knjiga Sveti oci o depresiji pruža čitaocu priliku da se upozna sa temeljnim elementima hrišćanske antropologije, kao i sa svetotačkim pristupom i poimanjem čoveka. Sabrani tekstovi  pružaju širok pregled bogoslovske misli i duhovnog iskustva poznatih drevnih Svetih Otaca Crkve: Sv. Isaka Sirina (+7. vek), Svetog Simeona Novog Bogoslova (+1022), Sv. Jovana Kasijana (+435), kao i savremenih Otaca poput Svetog Serafima Sarovskog (+1833) i Svetog Nektarija Eginskog (+1920).
           Neophodno je napomenuti da su stavovi i učenja Svetih Otaca o čoveku, navedeni u knjizi, plod njihovog životnog podviga. Glavnog uzročnika depresije Oci vide u demonu tuge, koji onesposobljava čovekovu dušu za zdravo sozercanje i rasuđivanje, kao i za svaki vid dobrodetelji. Osećaj tuge koji obuzima čoveka poredi se sa moljcem koji nagriza tkaninu i čini čoveka nesposobnim za susretanje i prihvatanje drugoga čoveka. Ističe se značajna razlika između tuge po Bogu i tuge koja nije po Bogu: prvi deo knjige opisuje prirodu tuge po Bogu i korist koju ona donosi čoveku, kao i, s druge strane, žalost od ovoga sveta koja vodi čoveka ka duhovnoj smrti.
          Drugi deo knjige („Poreklo depresije“) pokušava da pojasni glavne duhovne pretpostavke koje u duši čoveka uzrokuju osećaj uninija i tuge: egoistični odnos čoveka prema Bogu, bližnjem i prema samom sebi. Egocentričnost stvara u čoveku osećaj ostavljenosti od Boga i bližnjih, što u duši rađa tugu i beznađe, koji vode u uninije.
          Treći deo knjige („Kako savladati depresiju“) pruža čitaocu mogućnost da sazna kako se ova opaka duhovno-duševna bolest savladava. Temelj je čvrsta vera u Boga Koji ne napušta čoveka, bez obzira na njegovo duhovno stanje. Čvrsto pouzdanje u Boga gradi u čoveku strpljenje kao i nadu za promenom. Takođe, ovaj duhovno-duševni proces zahteva pokajanje i duhovnu borbu bez kojih se i ne može zamisliti čovekovo isceljenje.
          Poslednji deo knjige („Riznica pouka o duhovnoj borbi“) opisuje ispravno svetootačko iskustvo duhovne borbe. Teme u ovom delu organski su povezane i sa procesom iscelenja čoveka od ove savremene duševne kuge. Mnogi aspekti duhovne borbe, koje obrađuje ovaj deo knjige, prikazuju široku lepezu mogućnosti i pada i duhovnog usavršavanja čoveka.
          Knjiga je u celini veoma korisna jer upoznaje čitaoca sa mnogim segmentima njegove ličnosti i duhovno-duševnog života koje u savremenom vremenu potrošačkog društva često i ne primećujemo. Način i redosled obrade teme, zajedno s postavljenim problemima i pruženim odgovorima, veoma su jasni, zbog čega ova knjiga danas može biti mnogima od duhovne koristi. Svakome ko je pod strašnom senkom depresije ova zbirka svetootačkog duhovnog iskustva pruža svetlost za sagledavanje mnogih prostora sopstvene ličnosti i daruje nove načine susretanja i nošenja ovoga veoma teškog životnog krsta. U njoj svako, bez obzira na stručnost i obrazovanje, može pronaći mnogo duhovno korisnih misli na kojima može da pozavidi i savremena humanistička misao. Zbog svega ovoga mogu da je toplo preporučim i širem čitalačkom svetu, kao i onima koje se svakodnevno profesionalno susreću sa problemom depresije.


Istina, izdavačka ustanova Eparhije dalmatinske, Beograd 2007. са енглеског изворника Wisdom  from Got – illumined Teachers on Conquering Depression, prevod Sestrinstva „Trojeručice“ - Šibenik

   
 

*
КОНТАКТ -:_:-
KONTAKT *
:  :  :
Copyright 2004 SPC - Dalmatinska Eparhija.

Designed by SeRGio